PGE EC GWARANTUJE DOSTAWY CIEPŁA W NADCHODZĄCYM SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, produkująca ciepło dla kilkunastu dużych polskich miast zapewnia, że w zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym 2022/2023 ciepła sieciowego nie zabraknie mieszkańcom. Dzięki zróżnicowanym urządzeniom produkcyjnym, różnorodnym paliwom i źródłom jego pozyskania, wszystkie elektrociepłownie PGE Energia Ciepła zapewnią w miastach bezpieczeństwo i ciągłość produkcji ciepła przez cały okres grzewczy.

PGE Energia Ciepła produkuje ciepło dla mieszkańców Krakowa, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Rzeszowa, Szczecina, Lublina, Bydgoszczy, Torunia, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Zgierza, Siechnic i Gryfina. Łącznie z ciepła sieciowego, produkowanego w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, korzysta około 2 milionów odbiorców.

– Jako lider ciepłownictwa w Polsce jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo cieplne w 15 polskich miastach. Zapewniamy wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z ciepła sieciowego produkowanego w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, że w nadchodzącym okresie  jesienno-zimowym 2022/2023 ciepła nie zabraknie – podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Podstawowym paliwem do produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednostkach PGE Energia Ciepła są węgiel i gaz ziemny, których zapasy są zabezpieczone.

– Większość elektrociepłowni ma także rezerwowe urządzenia wytwórcze, wykorzystujące inne paliwa, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przy produkcji ciepła. Przykładowo elektrociepłownie w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze mogą wykorzystywać gaz z lokalnych źródeł. W Rzeszowie część ciepła pochodzi ze spalania odpadów w instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii. W Szczecinie i Siechnicach część ciepła dla tych miast pochodzi ze spalania biomasy. Niektóre elektrociepłownie np. w Gdańsku, Gdyni, Toruniu, Zielonej Górze i Zgierzu posiadają oprócz podstawowych jednostek wytwórczych, również dwupaliwowe kotły szczytowe wykorzystujące jako paliwo rezerwowe – olej opałowy, którego dostawy również są zabezpieczone. Dzięki takiej dywersyfikacji paliw w elektrociepłowniach  zapewnimy mieszkańcom nieprzerwane ogrzewanie w domach – dodaje prezes Przemysław Kołodziejak.

Ciepło wytwarzane z różnych paliw w 16 elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, wykorzystywane jest na potrzeby podgrzania wody i ogrzewania gospodarstw domowych oraz do produkcji w przemyśle. 

Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim może wykorzystać do produkcji w dowolnych proporcjach zarówno gaz systemowy wysokometanowy oraz gaz lokalny pochodzący z oddalonego o 40 km złoża ropno-gazowe Barnówko-Mostno-Buszewo. Elektrociepłownia „Zielona Góra” spala gaz zaazotowany ze złóż Kościan-Bońsko, oddalonych od Zielonej Góry o około 100 km, ponadto posiada dodatkowe źródło szczytowo-rezerwowe, wykorzystujące zarówno gaz, jak i rezerwowe paliwo: olej opałowy. Podobną sytuację mają elektrociepłownie w Toruniu, Gdańsku i Gdyni, które posiadają urządzenia wytwórcze mogące być opalane olejem opałowym. W Toruniu, w którym podstawowym paliwem jest gaz, są dodatkowo 4 szczytowo-rezerwowe kotły wodne dwupaliwowe o łącznej mocy 120 MW, pracujące tylko na potrzeby cieplne. W Gdańsku w roku 2021 zostały uruchomione również dodatkowe kotły szczytowe, w tym 2 kotły elektrodowe o mocy 35 MW każdy, które są zasilane energią elektryczną produkowaną w Elektrociepłowni Gdańskiej. 

W elektrociepłowniach w Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie i Zgierzu zgromadzone są zapasy węgla, które zabezpieczą potrzeby odbiorców w okresie jesienno-zimowym. Elektrociepłownia w Lublinie wykorzystuje zarówno paliwo węglowe (do kotłów wodnych), jak i gazowe do produkcji energii elektrycznej i węgla w podstawowym urządzaniu, którym jest blok gazowo-parowy.

W elektrociepłowni Czechnica w podwrocławskich Siechnicach poza węglem wykorzystywana jest również biomasa, zapewniająca około 25 procent mocy cieplnej. W elektrociepłowni w Rzeszowie produkcja ciepła odbywa się w instalacjach o zróżnicowanym paliwie: 2 kogeneracyjne źródła pracują w oparciu o gaz ziemny systemowy, kotły ciepłownicze  wykorzystują paliwo węglowe.  Ponadto w Rzeszowie działa również nowoczesna Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, która wytwarza ciepło i energię elektryczną z odpadów.

Dostawy węgla do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła realizowane są przez polskie kopalnie i uzupełniane węglem z importu.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *