PGE EC I SBB ENERGY PODPISAŁY UMOWĘ NA BUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWEJ W KIELCACH

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE aktywnie uczestniczy w procesie transformacji krajowego ciepłownictwa oraz realizuje cele Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Spółka podpisała umowę z SBB ENERGY, która umożliwi realizację inwestycji budowy nowej kotłowni gazowej na terenie Elektrociepłowni w Kielcach.

Nowym paliwem wykorzystywanym w kieleckiej elektrociepłowni będzie gaz ziemny. Na moc cieplną kotłowni gazowej składać się będzie zespół pięciu wodnych kotłów płomienicowo-płomieniówkowych o mocy 32 MWt każdy. W ramach inwestycji wybudowana zostanie instalacja niezbędna do wyprowadzenia mocy cieplnej, przyłącze gazowe oraz pozostała infrastruktura niezbędna do funkcjonowania całego zakładu. Zadaniem kotłów będzie wytwarzanie gorącej wody do produkcji ciepła, na potrzeby ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Kielc. Zastosowane urządzenia zapewnią wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. Inwestycja powstanie na niezagospodarowanym terenie należącym do elektrociepłowni

Podpisanie umowy na budowę kotłowni gazowej w kieleckiej elektrociepłowni to kolejny krok w transformacji energetycznej kraju. Proekologiczna jednostka gazowa w Kielcach pozwoli nam na realizację strategii w ramach której konsekwentnie przechodzimy na paliwo gazowe w naszych elektrociepłowniach. Powstanie ważnej dla miasta inwestycji zapewni produkcję ciepła i energii elektrycznej w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska oraz zdrowia jego mieszkańców – podkreśla Przemysław Kołodziejek, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Odchodzimy od wykorzystywania węgla w naszej elektrociepłowni i zastępujemy go bardziej ekologicznymi paliwami. Budowa kotłowni gazowej jest kolejną inwestycją, po funkcjonującym obecnie bloku biomasowym. Zastosowanie niskoemisyjnego paliwa gazowego, będzie dopełnieniem realizowanych dotychczas inwestycji mających wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście i jego okolicach. Uruchomienie kotłowni nie tylko wpłynie pozytywnie na stan środowiska ale również zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz stworzy warunki do zaopatrzenia w przyszłości nowych odbiorców ciepła z terenu Kielc – powiedział Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach

SBB ENERGY S.A. od niemal 30 lat prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu, świadcząc kompleksowe usługi w zakresie generalnego wykonawstwa, rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz kompleksowych prac specjalistycznych. Ponadto, SBB ENERGY S.A. dostarcza szereg nowoczesnych technologii w obszarze ochrony środowiska. Podpisana właśnie umowa z PGE Energia Ciepła na realizację kotłowni gazowej o mocy 5×32 MWt w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach wpisuje się wprost w profil działalności spółki. SBB ENERGY działając jako generalny wykonawca będzie odpowiedzialne za stworzenie nowych źródeł ciepła dla Kielc, wspierając tym samym trend transformacji gospodarki energetycznej w Polsce – powiedział Ziemowit Słomczyński, prezes zarządu SBB ENERGY.

Dzięki podpisanej umowie między PGE Energia Ciepła i SBB ENERGY możliwa będzie likwidacja pracujących obecnie kotów węglowych WR25, co wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 Do odbiorców popłynie zatem ciepło produkowane w sposób niskoemisyjny, co znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście i okolicy, a także na zdrowie mieszkańców.

W ramach zawartego kontraktu SBB ENERGY, jako generalny wykonawca, poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni gazowej, odpowiadać będzie również za jej uruchomienie.

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie również inne projekty inwestycyjne związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych: w Siechnicach, Bydgoszczy i Zgierzu. Nowa EC Czechnica w Siechnicach będzie inwestycją o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej i zastąpi w 2024 roku istniejącą elektrociepłownię węglową. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: EC Gdynia, EC Gdańsk, EC Kraków oraz EC Rzeszów.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *