PGE EC: KOLEJNE WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW

PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, 14 października już po raz trzeci zorganizowała warsztaty dla wykonawców. Potencjalni wykonawcy inwestycji spółki, mogli zapoznać się z planami inwestycyjnymi oraz modernizacjami, a także z zasadami prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych.

Warsztaty dla potencjalnych wykonawców z branży energetycznej oraz pokrewnych to spotkanie, dzięki któremu przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z wymogami i zasadami postępowań przetargowych w PGE Energia Ciepła, a także z planowanymi modernizacjami i inwestycjami, które spółka będzie realizować w najbliższym czasie.

Organizowane przez nas co roku warsztaty dla potencjalnych wykonawców to przede wszystkim pierwszy etap przygotowania przedsiębiorców do składania ofert w postępowaniach przetargowych. Dzięki temu rzetelnie i według najwyższych standardów, w oparciu o wewnętrzne procedury Grupy PGE oraz zapisy Prawa o zamówieniach publicznych, wybieramy najlepszych polskich wykonawców w planowanych przez nas projektach inwestycyjnych – powiedział Maciej Jankiewicz, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła prowadzi lub wkrótce rozpocznie duże projekty inwestycyjne w większości swoich elektrociepłowni, aktywnie uczestnicząc w transformacji energetycznej kraju w obszarze ciepłownictwa, której celem jest przejście na paliwo gazowe. Efektem prowadzonych i planowanych działań jest realizacja wymogów środowiskowych, a także bezpieczeństwo energetyczne i cieplne oraz poprawa jakości powietrza w Polsce.

Działania PGE Energia Ciepła wpisują się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 r. planowane jest korzystanie w 70 procent ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła. Konieczne inwestycje w jednostki gazowe wynikać będą z potrzeb bilansowania systemu oraz umożliwienia dekarbonizacji ciepłownictwa.

W tym roku w warsztatach uczestniczyło około 700 osób z kilkudziesięciu firm. W poprzednich dwóch edycjach wzięło udział ponad 800 osób.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *