PGE ENERGIA CIEPŁA DOSTARCZY CIEPŁO DO KRAKOWA

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE i miiasto Kraków zawarły umowę na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PGE Energia Ciepła będzie kontynuowała i rozwijała współpracę, która ma na celu wspieranie Krakows w działaniach w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, edukacji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców.

W umowie zadeklarowano wzmocnienie współpracy na rzecz poprawy jakości środowiska w Krakowie, zrównoważonego i niskoemisyjnego rozwoju miasta, wzmacnianiu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, wspierania edukacji oraz aktywności i integracji zawodowej i społecznej jak i wsparcia odbiorców społecznie wrażliwych.

Partnerzy umowy uznają, że kluczowym celem jest zwiększenie efektywności i skuteczności działań realizowanych w ramach rozwoju rynku ciepła na rzecz mieszkańców miasta oraz wzmocnienie dotychczasowej współpracy na rzecz wsparcia wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności Krakowa.

W Krakowie tylko w latach 2015-2018 zlikwidowano ponad 21 tys. palenisk węglowych. Podpisana umowa pozwoli na zintensyfikowane działania mające na celu ochronę środowiska poprzez zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. – To ważne w kontekście obowiązującego od 1 września 2019 r. zakazu palenia węglem i drewnem na terenie miasta – powiedział Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

To ważne w kontekście obowiązującego od 1 września 2019 r. zakazu palenia węglem i drewnem na terenie miasta – powiedział Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Rozwijanie współpracy z polskimi miastami jest elementem naszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju miast. PGE Energia Ciepła wraz z miastem będzie rozwijać infrastrukturę ciepłowniczą, która przyczynia się do poprawy jakości powietrza w Krakowie. Przykładem takich działań jest współpraca przy tworzeniu średnio – i długoterminowej strategii zaopatrzenia Krakowa w ciepło i energię elektryczną.

– To kolejna taka umowa podpisana przez naszą spółkę – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

– Podpisanie Umowy z Gminą Miasto Kraków to dla nas kolejny ważny krok we współpracy z miastem. Krakowska elektrociepłownia rozwija się wraz z miastem już od pół wieku. Nasze zaangażowanie ma wymierny skutek, dzięki podjętym wspólnie działaniom w ostatnich latach zlikwidowano blisko 40 tysięcy gazowych podgrzewaczy wody. A od 2013 roku realizowane są projekty, takie jak m.in. „Energy Lab” czy „Podzielmy się ciepłem”. Przez ten czas współpracujące zespoły projektowe nabrały doświadczenia i dzisiaj, wpisujemy się w realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, równocześnie wspierając projekty związane z aktywizacją społeczno-kulturową i zawodową mieszkańców Krakowa – dodał Mariusz Michałek, dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

Nasze zaangażowanie ma wymierny skutek, dzięki podjętym wspólnie działaniom w ostatnich latach zlikwidowano blisko 40 tysięcy gazowych podgrzewaczy wody. A od 2013 roku realizowane są projekty, takie jak m.in. „Energy Lab” czy „Podzielmy się ciepłem” – Mariusz Michałek, dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

Najważniejsze kierunki współpracy pomiędzy PGE Energia Ciepła i Miastem Kraków:

Udoskonalenie oraz podnoszenie standardów w zakresie ochrony środowiska przez elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w Krakowie, a także stopniowa transformacja tej elektrociepłowni w kierunku niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, udział w likwidacji niskiej emisji poprzez dalsze wspieranie rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wyspowych źródeł ciepła.

Współpraca w zakresie zapewnienia dostępności mieszkańcom Krakowa ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej.

Podpisana umowa wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy PGE oraz w założenia Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030″.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *