PGE ENERGIA CIEPŁA REALIZUJE KOLEJNĄ INWESTYCJĘ W KIELCACH

PGE Energia Ciepła podpisała umowę na budowę bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym, który stanie na terenie kieleckiej elektrociepłowni. Prace budowlane przy tej inwestycji rozpoczną się w przyszłym roku.

PGE Energia Ciepła czynnie i intensywnie bierze udział w transformacji sektora energetycznego. Naszym celem jest osiągnięcie do 2030 roku 70-procentowego udziału paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez nasze elektrociepłownie energii. Nowa inwestycja w kieleckiej elektrociepłowni jest kolejnym krokiem ku realizacji tych założeń – podkreśla Maciej Jankiewicz, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła.

W ramach inwestycji, w kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła powstanie układ kogeneracyjny, składający się z turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt. Wybudowana zostanie także instalacja niezbędna do wyprowadzenia mocy cieplnej, elektrycznej, budowy przyłączy oraz pozostałej infrastruktury koniecznej do funkcjonowania Instalacji. Inwestycja powstanie na niezagospodarowanym terenie należącym do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, obok budowanej kotłowni gazowej, która składać się będzie z pięciu kotłów wodnych o łącznej mocy 160 MW. Generalnym wykonawcą została spółka Elemont.Budowa bloku gazowego to kolejna, obok powstającej kotłowni gazowej, ważna inwestycja zarówno dla rozwoju Kielc jak i środowiska i zdrowia jego mieszkańców. Jako producent ciepła i energii elektrycznej naszą rolą jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego. Nowa inwestycja zapewni dostawy ciepła do odbiorców z terenu Kielc, a także energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji – powiedział Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

Elemont S.A. już od ponad 32 lat realizuje kompleksowe projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W ostatnich latach skupiamy się jednak przede wszystkim na wsparciu naszych Klientów w transformacji energetycznej. Budowa bloku gazowego w oparciu o nowoczesną turbinę Kawasaki z kotłem odzysknicowym wpisuje się idealnie w politykę obniżenia emisji szkodliwych związków do atmosfery oraz produkcję czystej energii dla miasta, zapewniając mieszkańcom wytworzenie w skojarzeniu 8 MW energii elektrycznej i 12 MW energii cieplnej – powiedział Tomasz Sadowski, prezes zarządu Elemont.

Dzięki podpisanej umowie w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach możliwa będzie jednoczesna produkcja energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnym procesie kogeneracji. Do odbiorców popłynie zatem ciepło produkowane w sposób niskoemisyjny, co znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście i okolicy.

Źródło: PGE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *