PGE ENERGIA CIEPŁA ROZWIJA WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE PROMOCJI KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO W KRAKOWIE

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Chemicznych w Krakowie – to już druga krakowska szkoła, z którą PGE Energia Ciepła podpisała porozumienie. Z kolei już za trzy tygodnie pracownicy PGE Energia Ciepła wezmą udział w wydarzeniu pt. „Zawodowe Mikołajki” zorganizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, która jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji jest również inicjatorem programu „Energetyczna Kariera” skierowanym do uczniów szkół średnich o profilu technicznym. Dzięki podpisanemu 12 listopada 2019 r. porozumieniu uczniowie z klas o profilu technik analityk będą mogli realizować praktyki w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie to już druga krakowska szkoła, z którą PGE Energia Ciepła podpisała porozumienie o współpracy. W ramach projektu „Energetyczna Kariera” pracownicy krakowskiej elektrociepłowni aktywnie współpracują m.in. z Zespołem Szkół Energetycznych w Krakowie, w której patronatem PGE Energia Ciepła zostały objęte klasy o profilu technik elektryk.

Współpraca, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego jest jednym z elementów umowy zrównoważonego rozwoju, która została zawarta w czerwcu z Gminą Miasto Kraków. Porozumienie wpisuje się również w zainicjowany przez PGE Energia Ciepła projekt „Energetyczna Kariera”. Z jednej strony uczniowie mają szansę na zdobycie odpowiednich umiejętności technicznych i zawodowych, z drugiej poprzez udział w takich projektach nasi pracownicy przyczyniają się do wypracowania standardów związanych z rozwojem kształcenia zawodowego w branży energetycznej – skomentował Mariusz Michałek, Dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

Istotą szkół technicznych jest inicjowanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczniami a potencjalnym pracodawcami. W krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła nasi uczniowie zapoznają się m.in. z podstawowymi analizami chemicznym wykonywanymi w laboratorium zakładowym, będą obserwowali sposób pobierania próbek do analiz.

To wszystko daje im możliwość porównania zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyczną – powiedziała Elżbieta Ramatowska, Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych im. M. Curie-Skłodowskiej w Krakowie.

PGE Energia Ciepła zależy na pozyskaniu kandydatów, którzy pod kierunkiem doświadczonych pracowników zdobędą wiedzę i umiejętności adekwatne do realizacji zadań w energetyce dziś i w przyszłości. Współpraca ze szkołami na etapie praktyk skraca proces adaptacji nowych pracowników – dodała Anna Balcerek, Zastępca Dyrektora ds. Personalnych Dział HRBP Kraków PGE Energia Ciepła w Krakowie.

6 grudnia podczas „Zawodowych Mikołajek” pracownicy PGE Energia Ciepła przeprowadzą wykład dla uczniów kolejnej szkoły. W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji uczniowie klas energetyka odnawialna oraz inżynieria środowiska wezmą udział w wykładzie pt. „Ochrona środowiska w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie”. Wykład będzie związany z profilem kształcenia zawodowego w tej szkole.

O projekcie „Energetyczna kariera”

Szybkie tempo zmian na rynku pracy oraz utrata kluczowych kompetencji spowodowały uruchomienie długofalowych działań mających na celu przeciwdziałanie powstającej luce pokoleniowej i jej konsekwencjom. Projekt „Energetyczna Kariera” polega na bieżącej współpracy ze szkołami średnimi (technikami) oraz zintegrowania szkół, z którymi PGE Energia Ciepła ma zawarte porozumienia w jedną sieć wymiany informacji oraz współpracy na rzecz kształceniu kadr w branży energetycznej.

O umowie zrównoważonego rozwoju

PGE Energia Ciepła jest partnerem miast i regionów. 18 czerwca 2019 r. PGE Energia Ciepła i Gmina Miasto Kraków zawarły umowę o współpracy na rzecz zrównoważonego, niskoemisyjnego rozwoju oraz wzrostu innowacyjnej gospodarki miasta. Priorytetem Partnerów umowy jest troska o środowisko i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Krakowa, poprzez zagwarantowanie korzystania z ekologicznego ciepła sieciowego produkowanego przez krakowską elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. W umowie zadeklarowano wzmocnienie współpracy na rzecz poprawy jakości środowiska w Krakowie, zrównoważonego i niskoemisyjnego rozwoju miasta, wzmacnianiu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, wspierania edukacji oraz aktywności i integracji zawodowej i społecznej jak i wsparcia odbiorców społecznie wrażliwych.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie zatrudnia ok. 700 pracowników, jest lokalnym partnerem programu „Ciepło dla Krakowa”, Mecenasem Kultury, w 2019 r. była nominowana do tytułu Filantropa Miasta Krakowa.

Źródło: Komunikat prasowy PGE EC

Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *