PGE ENERGIA CIEPŁA W BYDGOSZCZY STAWIA NA NISKOEMISYJNOŚĆ

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, jest w trakcie budowy dwóch niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w Bydgoszczy. Realizowane przedsięwzięcia zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców, a także wpłyną na poprawę jakości powietrza w regionie. Inwestycje w bydgoskiej elektrociepłowni są jednymi z wielu realizowanych w Grupie PGE w ramach dekarbonizacji obszaru ciepłownictwa. 

– Powstające w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy dwie inwestycje, wpisują się w realizację celu Grupy PGE, który zakłada 70 – procentowy udział paliw niskoemisyjnych w produkowanym przez naszą Spółkę cieple do 2030 roku – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Budowa nowych jednostek wytwórczych w Bydgoszczy, zasilanych gazem ziemnym to bardzo ważne przedsięwzięcie, będące kolejnym krokiem w transformacji ciepłownictwa w naszym kraju – dodał.

Realizacja pierwszej inwestycji rozpoczęła się na początku ubiegłego roku na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz Izlokalizowanej przy ulicy Żeglarskiej w Bydgoszczy. W marcu 2022 roku otrzymano uprawomocnioną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego projektu budowy kotłowni wodnej gazowej o łącznej mocy około 40 MW, a w styczniu 2023 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod jej budowę. 

Nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz I składać się będzie z czterech wodnych kotłów gazowych o mocy 9,5 MWt każdy. Jej zadaniem będzie produkcja ciepła na potrzeby ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej dla części mieszkańców Bydgoszczy. Zastosowane urządzenia zapewnią wysoką sprawność przetwarzania paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. W ramach inwestycji powstanie również infrastruktura zewnętrzna, w skład której prócz wymienionych kotłów wchodzić będą m.in. urządzenia i obiekty pomocnicze, instalacja wody sieciowej wraz z pompownią, stacja przygotowania wody do instalacji wody sieciowej, a także układ dróg wewnętrznych i zagospodarowanie terenu. 

Druga inwestycja jest aktualnie w fazie realizacji w głównej jednostce wytwórczej, należącej do bydgoskiej elektrociepłowni tj. Elektrociepłowni Bydgoszcz II, znajdującej się przy ulicy Energetycznej w Bydgoszczy. W październiku 2022 roku została podpisana umowa  z wykonawcą inwestycji, a w grudniu tego samego roku otrzymano uprawomocnioną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. 

Przedmiotem umowy inwestycji w Elektrociepłowni Bydgoszcz II jest realizacja, w formule „pod klucz”, usług i dostaw, mających na celu zaprojektowanie i zabudowę pięciu agregatów kogeneracyjnych opartych na silnikach gazowych o mocy łącznej52,6 MWe oraz źródła rezerwowo-szczytowego (gazowego kotła wodnego, elektrodowego kotła wodnego oraz gazowej wytwornicy pary) o mocy łącznej ponad 70 MWt, umożliwiających bezpieczną eksploatację oraz zapewniających osiąganie parametrów gwarantowanych. 

– Poprzedni i bieżący rok, jak i najbliższe lata są i będą dla nas czasem intensywnych działań. Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji w naszych dwóch jednostkach wytwórczych, związanych z przejściem na niskoemisyjne paliwo gazowe. Ich powstanie zapewni produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny środowisku, mający też wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście, w tym zdrowie mieszkańców – powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. 

Zakończenie inwestycji w Elektrociepłowni Bydgoszcz I zaplanowano jeszcze w tym roku. Jej wykonawcą jest Energotechnika – Energorozruch. Natomiast Wykonawcą inwestycji w Elektrociepłowni Bydgoszcz II, jest Konsorcjum Polimex Energetyka oraz Polimex Mostostal. Inwestycja zakończy się w I kwartale 2025 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *