PGE ENERGIA CIEPŁA WSPIERA PRZEDSIĘBIORSTWA W POZYSKIWANIU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w 2021 roku otrzymała Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, za 10 projektów oraz złożyła 17 nowych do Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka zachęca do współpracy także inne przedsiębiorstwa, oferując wsparcie w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów.

– „Efektywność energetyczna wyraźnie zyskuje na znaczeniu na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. W PGE Energia Ciepła rok 2021 okazał się rokiem znacznego rozwoju w obszarze efektywności energetycznej. Złożyliśmy do URE projekty na rekordową wartość Białych Certyfikatów, rozszerzyliśmy współpracę o kolejne, poza pomorskim, województwa oraz zrealizowaliśmy projekty efektywnościowe w ramach majątku własnego” – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku. 

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże to największy na Pomorzu wytwórca ciepła i energii elektrycznej w dwóch elektrociepłowniach – w Gdańsku i Gdyni. Jako duże przedsiębiorstwo energetyczne posiada także odpowiednie uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania i reprezentowania innych podmiotów w procesie pozyskania Białych Certyfikatów. Firma odpowiada za realizację wszystkich formalności, w tym audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia, przygotowanie i złożenie wniosku oraz innych wymaganych dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki oraz dokonuje odpowiednich rozliczeń.

– „Nasza współpraca z PGE Energia Ciepła w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej trwa od 8 lat. Korzystając z uprawnień i wiedzy specjalistów zrealizowaliśmy szereg inwestycji dla naszych mieszkańców. Ich realizacja i pozyskanie Białych Certyfikatów to także korzyść w postaci dodatkowych środków na kolejne inwestycje. Najczęściej realizowane i planowane przedsięwzięcia to:  termomodernizacje budynków i podłączenia ciepłej wody użytkowej przy likwidacji  nieefektywnych, wyeksploatowanych piecyków gazowych.  Aktualnie również realizujemy  projekt, który dotyczy termomodernizacji kilku następnych naszych budynków” – powiedziała  Małgorzata Majewska, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Brzeźno w Gdańsku.

„Współpraca z podmiotami lokalnymi w zakresie usług efektywności energetycznej od lat jest jedną z form naszej biznesowej aktywności. Poza korzyściami finansowymi dla współpracujących stron warto pamiętać o tym, że promocja efektywności energetycznej i wsparcie realizacji tego typu przedsięwzięć przekłada się na pozytywny efekt ekologiczny dla wszystkich mieszkańców” – dodaje Elżbieta Kowalewska.

Przez 8 lat Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła podjął współpracę z ok. 45 spółdzielniami, wspólnotami i przedsiębiorcami z regionu pomorskiego i nie tylko, co przełożyło się na realizację 142 projektów efektywnościowych i pozyskanie ponad 15.500 toe. Wśród nich znalazły się takie, jak modernizacje sieci cieplnych, termomodernizacje, likwidacja piecyków gazowych, wymiana lub modernizacja źródeł ciepła. 

Co roku PGE Energia Ciepła organizuje dla trójmiejskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych seminaria promujące tematykę efektywności energetycznej. 

  • Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii. Wynikają z nich wyrażane w jednostkach toe (tona oleju ekwiwalentnego) prawa majątkowe, które mają wartość pieniężną i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. 
  • 1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh = 11,63 MWh
  • System świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów to mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej. 
  • Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w Ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną ocenę wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). 

Źródło: PGE EC

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *