PGE: NAJWAŻNIEJSZY CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA WYNIKI TO KOSZT CO2

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2020 roku. Obrany przez Grupę zielony kierunek wspiera wyniki finansowe i łagodzi wpływ presji rynkowej na źródła konwencjonalne.

Porównywalny rok do roku zysk EBITDA Grupy (EBITDA na poziomie 1,8 mld zł, spadek o 2 proc. rok do roku) pomimo presji rynkowej oraz negatywnego wpływu warunków pogodowych.

Niższe wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 497 mln zł, spadek o 27 proc. rok do roku) i Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 342 mln zł, spadek o 13 proc. rok do roku) głównie w związku z wyższymi kosztami uprawnień do emisji CO2.

Nieznacznie niższa produkcja ze źródeł konwencjonalnych (na poziomie 14,5 TWh, spadek o 2 proc. rok do roku), spadek w części złagodzony przez pozytywny wpływ produkcji energii elektrycznej z nowych bloków Elektrowni Opole.

Wyższy wynik Energetyki Odnawialnej (zysk EBITDA na poziomie 193 mln zł, wzrost o 17 proc. rok do roku) w efekcie zwiększonej produkcji z farm wiatrowych (na poziomie 0,5 TWh, wzrost o 19 proc. rok do roku).

Wyższy wynik segmentu Obrót (zysk EBITDA na poziomie 218 mln zł, wzrost o 52 proc. rok do roku), głównie w związku z wyższymi uzyskanymi marżami w taryfach biznesowych.

Ograniczony wpływ pandemii na wyniki pierwszego kwartału, efekty powinny być widoczne w kolejnych raportowanych okresach.

Wyniki operacyjne

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,4 TWh, w tym 7,2 TWh z węgla brunatnego (spadek o 19 proc.) i 5,7 TWh z węgla kamiennego (wzrost o 28 proc. wsparty produkcją z nowych bloków w Elektrowni Opole). Wolumen dystrybucji wyniósł 9,2 TWh (spadek o 1 proc.), a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 10,7 TWh (spadek o 6 proc. związanyze strategią handlową koncentracji na kliencie wysokomarżowym). Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,8 PJ (spadek o 5 proc. ze względu na wyższe temperatury).

Grupa PGE konsekwentnie dywersyfikuje swoje portfolio wytwórcze w kierunku źródeł odnawialnych i paliwa gazowego, będącego paliwem przejściowym w osiąganiu zielonego kierunku. W I kwartale 2020 roku elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowały o 19 proc. energii elektrycznej więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, osiągając wynik 0,5 TWh. Wzrosło również wytwarzanie w elektrowniach szczytowo-pompowych (wzrost o 29 proc. w stosunku rocznym) i z biomasy (o 33 proc. rok do roku). W tym samym okresie produkcja energii elektrycznej w oparciu o paliwo gazowe wyniosła 1,4 TWh i była na porównywalnym poziomie rok do roku (spadek o 1 proc.).

Przed Polską konkretne wyzwania i cele. PGE, jako integralna część krajowego ekosystemu energetycznego, czuje się zobowiązana, aby rozwijać zielony kierunek i inwestować w odnawialne źródła energii – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki finansowe

Raportowana EBITDA Grupy PGE w I kwartale 2020 r. spadła o 2 proc., osiągając poziom 1,8 mld zł pomimo presji rynkowej na źródła konwencjonalne oraz wpływu warunków pogodowych. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi negatywnie na wynik były koszty emisji CO2 (wyższe o ok. 650 mln zł rok do roku głównie ze względu na wzrost ceny uprawnień EUA), niższy wolumen produkcji na węglu brunatnym (spadek rok do roku o 1,7 TWh), a także mniejsza sprzedaż ciepła (spadek o 1,1 PJ ze względu na wyższe średnie temperatury zewnętrzne).

Czynniki te zostały zniwelowane głównie poprzez produkcję z nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole (dodatkowy wolumen 1,8 TWh w porównaniu do I kwartału 2019 roku) i wyższą średnią zrealizowaną cenę energii w segmencie Energetyka Konwencjonalna.

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE spadły w I kwartale 2020 r. o 5 proc. w stosunku rocznym i osiągnęły wartość ok. 957 mln zł.

Kończymy budowę lądowych farm wiatrowych o mocy 100 MW. Kontynuujemy również prace związane z realizacją Programu PV. Intensyfikujemy także prace nad projektem gazowym w Elektrowni Dolna Odra, by być gotowym do realizacji naszych zobowiązań względem Krajowego Systemu Energetycznego od 2024 roku. Ale przede wszystkim skupiamy swoje siły na morskich farmach wiatrowych, które na zawsze zmienią obraz polskiej energetyki, nie tylko w wymiarze naszej Grupy, ale również całej polskiej gospodarki – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Pomimo panującej pandemii operacyjnie Grupa Kapitałowa PGE funkcjonuje w pełnej dyspozycji. Dzięki odpowiednio wcześnie podjętym działaniom zaradczym wprowadzonym w ramach Grupy, PGE nieprzerwanie produkuje energię elektryczną i ciepło oraz realizuje ich stabilną dostawę.

W I kwartale 2020 roku wpływ pandemii na wyniki Grupy był jeszcze ograniczony. Efekt spadku zużycia energii elektrycznej i jego wpływ głównie na sprzedaż energii elektrycznej znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynikach kolejnych okresów – mówi Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Źródło: Na podstawie materiałów PGE.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *