PGE TORUŃ Z PROGRAMAMI DOFINANSOWANIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TORUŃSKICH BUDYNKÓW

Już od 16 lat PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, wspiera mieszkańców w przyłączaniu budynków do sieci ciepłowniczej poprawiając tym samym efektywność energetyczną budynku. W 2023 roku toruńska spółka, w ramach nowych edycji programów, udziela dofinasowania na przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej w kwocie od 200 do 400 zł za 1kW mocy zamówionej. Zyskuje również środowisko, gdyż od momentu wdrożenia programów – w ciągu 16 lat – ograniczona została, m.in. emisja dwutlenku węgla w mieście o 5651,4 ton, a pyłów o 145 ton.

– Od kilkunastu lat wspieramy mieszkańców Torunia w podejmowaniu decyzji o zmianie źródła ogrzewania na ciepło sieciowe. Udzielamy dofinansowania do części nakładów ponoszonych w związku z przyłączaniem do sieci ciepłowniczej nieruchomości, które dotychczas były ogrzewane innymi paliwami. Zyskują i mieszkańcy i środowisko naturalne, gdyż z przestrzeni miejskiej znikają dymiące kotłownie przydomowe i poprawia się efektywność energetyczna budynku. W dotychczasowych edycjach programu udzieliliśmy już blisko 1,5 mln zł dofinansowania na zmianę źródła ciepła na ciepło sieciowe – mówi Dariusz Kozak, wiceprezes zarządu PGE Toruń.

Budynek korzystający ze skutecznego i wydajnego systemu ogrzewania znacznie poprawia swoją efektywność energetyczną. Toruński system ciepłowniczy jest efektywnym systemem, gdyż ciepło pochodzi z kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej oraz dwóch źródeł OZE. Stąd przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zapobiegania emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych kotłowni.

W 2023 roku PGE Toruń proponuje dwa programy wspierające efektywność energetyczną: „Program wsparcia likwidacji niskiej emisji na obszarze Torunia” dla właścicieli nieruchomości wykorzystujących paliwo stałe do ogrzewania budynków, znajdujących się na terenach objętych siecią ciepłowniczą oraz „Program wsparcia w przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej w celu poprawy ich efektywności energetycznej”, skierowany do mieszkańców, których budynki są usytuowane na obszarze objętym siecią ciepłowniczą, a ich źródłem ciepła jest kotłownia gazowa, olejowa lub ogrzewanie elektryczne. Regulaminy obu programów poprawiających efektywność dostępne są na stronie internetowej PGE Toruń: https://pgetorun.pl/przylaczenie-do- sieci.

Poza programami wsparcia, PGE Toruń doradza klientom w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania, udziela wsparcia w przygotowaniu formalności związanych z przyłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej. Klienci mogą również skorzystać z innych usług, które wpływają na obniżenie zużycia ciepła w budynkach, m.in. badania kamerą termowizyjną stanu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, telemetria, analiza wykorzystania mocy cieplnej, czy pozyskanie wspólnie z klientem białych certyfikatów.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *