PGE TORUŃ ZAKOŃCZYŁA PROJEKT BUDOWY 5-KILOMETROWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

W grudniu 2020 r. PGE Toruń zakończyła, trwające 2 lata, zadanie polegające na budowie 5-kilometrowej sieci ciepłowniczej (tzw. pierścień „Bielawy – Skarpa”). Wybudowany nowoczesny ciepłociąg biegnący w kierunku toruńskiego osiedla Na Skarpie znacząco zwiększa bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ciepła dla wszystkich mieszkańców korzystających z ciepła sieciowego. Dzięki tej inwestycji, powstał pierścieniowy system zasilania w ciepło we wschodniej części Torunia. Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Budowa 5-kilometrowej sieci ciepłowniczej położonej od elektrociepłowni PGE Toruń (m.in. ul. Chrzanowskiego, ul. Olimpijska) w kierunku toruńskiego osiedla Na Skarpie, prowadzona była od października 2018 r. do końca 2020 r.

– Zakończony w grudniu projekt był jednym z największych naszych zadań inwestycyjnych w zakresie dystrybucji ciepła. We wrześniu 2019 r. pierwszy raz podaliśmy ciepło nowym ciepłociągiem dla mieszkańców osiedli Na Skarpie i Rubinkowo, w 2020 r. kończyliśmy te prace inwestycyjne już tylko na terenie naszej elektrociepłowni i przylegających obszarach. W ramach całego zadania wybudowaliśmy łącznie 5 kilometrów nowoczesnych sieci i przyłączy cieplnych o różnych średnicach. Dzięki realizacji tej dużej inwestycji znacząco podwyższyliśmy bezpieczeństwo cieplne Torunia – powstał bowiem pierścieniowy system zasilania miasta w ciepło, umożliwiający alternatywną drogę dostawy ciepła dla naszych odbiorców – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Budowa nowej sieci ciepłowniczej ograniczyła również straty ciepła podczas jego przesyłania. Latem i w okresach przejściowych ciepło jest podawane tylko nowo wybudowaną siecią ciepłowniczą (tzw. DN600). Natomiast w okresie zimowym, gdy zapotrzebowanie mieszkańców na ciepło jest większe, pracują dwie sieci – nowa (DN600) i dotychczasowa (tzw. DN900), którą dostarczano ciepło przed realizacją inwestycji. To zasilanie z dwóch niezależnych sieci ciepłowniczych zdecydowanie zwiększa pewność i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Torunia.

Zrealizowana inwestycja daje efekt środowiskowy w postaci spadku emisji gazów cieplarnianych, poprawi efektywność energetyczną dzięki zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej (o ok. 24,5 tys. GJ/rok), gdyż dostawa ciepła nową siecią ograniczy jego straty podczas przesyłania do miasta, zwłaszcza latem i w okresie przejściowym.

Koszt realizacji całego projektu pn. „Budowa pierścienia „Bielawy-Skarpa” od źródła EC1 do komory S16s” to 27 mln zł, wysokość przyznanego dofinansowania to około 9,8 mln zł i pochodzi ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *