PGNiG TERMIKA SADZI DRZEWA W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU

W kwietniu br. PGNiG TERMIKA SA podpisała umowę z firmą ROMGOS na budowę gazociągu do Ciepłowni Kawęczyn (TUTAJ). Trasa gazociągu przebiega od stacji GAZ-SYSTEM w Ząbkach do zakładu na Rembertowie. W ramach inwestycji zostały usunięte drzewa, w miejscu których w 2022 r zostaną nasadzone nowe. Dodatkowo, w ramach współpracy z miastem, PGNiG TERMIKA zasadziła właśnie w podwarszawskich Ząbkach 114 drzew.

PGNiG TERMIKA dołożyła wszelkich starań, aby budowa gazociągu wywarła jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Zastosowane metody bezwykopowe pozwoliły na znaczne ograniczenie wycinki drzew. Dziękuję miastu Ząbki za otwartość i gotowość do współpracy, jaką nam okazali. Budowa gazociągu jest dla nas inwestycją konieczną. Będzie on zasilał nowe jednostki gazowe w Ciepłowni Kawęczyn, które są elementem planu modernizacji ciepłowni. Dzięki temu będziemy mogli zrezygnować z węgla kamiennego i przejść na mniej emisyjny gaz ziemny i olej opałowy lekki, co z pewnością wpłynie na jakość powietrza – mówi Jarosław Maślany, Wiceprezes ds. Operacyjnych w PGNIG TERMIKA.

W 2020 roku wspólnie z GAZ-SYSTEM poprowadziliśmy gazociąg z Rembelszczyzny do Elektrociepłowni na Żeraniu, który ma za zadanie zasilać tamtejszy blok gazowo-parowy oraz kotłownie gazowe. Dziś w miejscu przebiegu trasy gazociągu rosną drzewa, które wspólnie zasadziliśmy i te nasadzenia będziemy jeszcze kontynuować. Ochrona środowiska i dbanie o nasze sąsiedztwo to ważny element naszej misji bycia dobrym i szanowanym sąsiadem dla mieszkańców – podkreśla Jarosław Maślany.

Gazociąg zasilający Ciepłownie Kawęczyn będzie przebiegał od stacji Gaz-System przy ulicy Andersena w Ząbkach do ciepłowni w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. To na tym odcinku już w styczniu nastąpiło przygotowanie terenu pod trasę gazociągu, które obejmowało między innymi wycinkę drzew i krzewów. Na około 70% przebiegu trasy, w tym wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Powstańców 47-47D w Ząbkach, zaprojektowano przejścia bezwykopowe, dzięki czemu wycinkę udało się ograniczyć do minimum. Zgodnie z ustaleniami z Nadleśnictwem Drewnica w miejscu wycinki na terenie należącym do Nadleśnictwa, w tym na terenach rekreacyjnych, w 2022 roku zostaną nasadzone drzewa. Dodatkowo PGNiG TERMIKA SA dokonała nasadzenia 114 drzew wzdłuż ulic miasta Ząbki.

Źródło: PGNiG Termika
Fot. PGNiG Termika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *