PIĘĆ PAŃSTW BĘDĄCYCH BENEFICJENTAMI FUNDUSZU MODERNIZACYJNEGO ZDECYDOWAŁO O PRZEKAZANIU DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ DO FUNDUSZU

Fundusz Modernizacyjny ustanowiony na podstawie zmienionej dyrektywy w sprawie ETS zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do pierwotnie przewidywanej wielkości, w następstwie decyzji pięciu beneficjentów z państw członkowskich UE o zwiększeniu liczby uprawnień do emisji, które przekażą do funduszu.

Fundusz Modernizacji wesprze inwestycje niskoemisyjne w systemy energetyczne dziesięciu państw członkowskich UE o niższych dochodach tj. Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji. Priorytetowe obszary Funduszu obejmują OZE, poprawę efektywności energetycznej, modernizację sieci, magazynowanie energii oraz wspieranie sprawiedliwej transformacji w regionach o dużej emisyjności. Każde państwo członkowskie będące beneficjentem Funduszu może określić obszary, w które chce inwestować.

Fundusz Modernizacji będzie finansowany ze sprzedaży uprawnień do emisji na aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Jego początkowa wielkość została ustalona na 2% całkowitych uprawnień na okres 2021–2030, tj. około 310 milionów uprawnień. Od 2025 r. do funduszu mogą być dodawane dodatkowe uprawnienia, w zależności od tego, ile jest potrzebne do bezpłatnego przydziału dla przemysłu.

Chociaż dyrektywa w sprawie ETS z góry określa udział, jaki każde państwo członkowskie będące beneficjentem otrzymuje z Funduszu Modernizacyjnego, beneficjenci mogą również przekazywać dodatkowe. Dodatkowe przydziały mogą pochodzić z przydziałów objętych odstępstwem na mocy art. 10c dyrektywy w sprawie ETS lub z przydziałów rozdzielonych między niektóre państwa członkowskie w celu zapewnienia solidarności, wzrostu i wzajemnych połączeń.

Pięć państw członkowskich będących beneficjentami (Chorwacja, Czechy, Litwa, Rumunia i Słowacja) skorzystało z jednej lub obu tych opcji, powiadamiając Komisję o swoich decyzjach w terminie do 30 września 2019 r. W rezultacie szacuje się, że ponad 350 mln uprawnień zostać dodany do funduszu modernizacyjnego, ponad dwukrotnie większy.

Uprawnienia z Funduszu Modernizacyjnego będą sprzedawane na wspólnej platformie aukcyjnej w równych częściach za każdy rok w okresie 2021–2030.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *