PIERWSZY W IRLANDII WIELKOSKALOWY PROGRAM ROZWOJU SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Pierwszy w Irlandii wielkoskalowy system ciepłowniczy będzie początkowo obejmował szereg budynków Rady Hrabstwa Południowy Dublin oraz kampus TU Dublin-Tallaght, a w kolejnych etapach połączy z siecią innych klientów publicznych, prywatnych i mieszkalnych z obszaru Tallaght. Kontrakt został przyznany przez South Dublin County Council przedsiębiorstwu Fortum eNext Ireland Ltd., a jego budowa ma się rozpocząć na etapie 1 sieci na początku 2021 r.

Zamówienie zostało udzielone przez South Dublin County Council przedsiębiorstwu Fortum eNext Ireland Ltd., którego budowa ma rozpocząć się w pierwszej fazie sieci na początku 2021 r.

Tallaght District Heating Scheme jest prowadzony przez South Dublin County Council przy wsparciu ze strony Codema. Program ten będzie również działał jako pierwsze w Irlandii przedsiębiorstwo użyteczności publicznej nienastawione na zysk i w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w tym obszarze, oszczędzając prawie 1500 ton CO2 rocznie i ustanawiając Tallaght liderem innowacji w dziedzinie zmian klimatycznych.

Ogrzewanie miejskie to sieć wysoko izolowanych rur, które dostarczają niskoemisyjne ciepło z centralnego źródła energii w celu zapewnienia ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej do budynków podłączonych do sieci. W przypadku Tallaght District Heating Scheme, projekt ten zapewni wysoki poziom innowacyjności, ponieważ ciepło odpadowe z pobliskiego centrum danych Amazon będzie dostarczać ciepło do sieci. Podczas normalnej pracy, zapotrzebowanie na ciepło będzie pokrywane w 100% z ciepła odpadowego z centrum danych.

Pierwszy etap tego projektu połączy istniejące i nowe budynki władz lokalnych oraz kampus TU Dublin-Tallaght z lokalną siecią ciepłowniczą. Istnieje również możliwość podłączenia do sieci w późniejszym etapie nowego osiedla w Belgard Gardens, w którym będzie mieszkać ponad 3 000 osób.

Mówiąc po podpisaniu umowy, prezes Codema, Donna Gartland, powiedziała: “Jest to kamień milowy dla irlandzkiego sektora ciepłowniczego o niskiej emisji dwutlenku węgla. Jesteśmy w dużym stopniu zależni od paliw kopalnych, ale mamy rozwiązania, które mogą to zmienić. Na przykład w Dublinie mamy wystarczająco dużo ciepła odpadowego i odnawialnych źródeł ciepła, aby ogrzać równowartość ponad miliona domów. Uwydatnia to ogromny potencjał rozwoju niskoemisyjnych systemów ciepłowniczych w całym regionie i chciałbym pogratulować Radzie Hrabstwa Południowy Dublin oraz wszystkim zaangażowanym stronom realizacji pierwszego z wielu projektów ciepłowniczych, które, miejmy nadzieję, zostaną zrealizowane w nadchodzących latach”.

Daniel McLoughlin, dyrektor naczelny Rady Hrabstwa Południowy Dublin, dodał: “Sieć ciepłownicza Tallaght pokazuje, w jaki sposób współpraca publiczno-prywatna wykorzystująca ugruntowaną technologię grzewczą może stworzyć system recyklingu ciepła z centrum danych Amazon Web Services, który znacząco przyczyni się do realizacji celów Irlandii w zakresie zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Wierzymy, że praca, którą wykonaliśmy z Fortum eNext i Amazon Web Services w celu stworzenia tego systemu może stać się wzorcem dla innych dzielnic w całej Irlandii. Cieszymy się na przyszłą współpracę w miarę jak hrabstwo Południowy Dublin będzie zmierzać w kierunku niskoemisyjnej przyszłości”.

Philip Lee doradzał Radzie Hrabstwa Południowy Dublin w sprawie zamówienia projektu, budowy, eksploatacji i utrzymania kontraktu na rozwój lokalnego systemu ogrzewania. Biorąc pod uwagę wysoce techniczny charakter projektu, forma umowy wymagała zarówno technicznego, jak i prawnego poziomu wiedzy fachowej. Zespół Philip Lee Construction Team ściśle współpracował zarówno z South Dublin County Council, jak i Codema w celu udokumentowania sposobu wytwarzania i dostarczania wymaganego ciepła za pośrednictwem sieci, aby opracować umowę, która ostatecznie zapewniłaby dostawy zarówno dla zamawiającego, jak i dla użytkowników końcowych.

Hugh Cummins, Partner budowlany w Philip Lee, powiedział: “Philip Lee był zachwycony współpracą z South Dublin County Council i Codema nad tym nowatorskim, innowacyjnym i złożonym projektem ciepłowniczym w Tallaght. Budowa takich projektów ciepłowniczych zwiększy efektywność energetyczną, koszty bieżące i emisję dwutlenku węgla, które mają kluczowe znaczenie w bieżących wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatu”.

Rada Hrabstwa Południowy Dublin otrzyma fundusze w wysokości prawie 4,5 mln euro na program ciepłowniczy Tallaght za pośrednictwem rządowego funduszu działań na rzecz klimatu, a także wsparcie w ramach projektu Interreg North-West Europe HeatNet NWE oraz Urzędu ds. zrównoważonej energii w Irlandii.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *