PONAD 140,6 MLN ZŁ NA PROJEKT ITPO W KROŚNIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. z niemal 112 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW zrealizuje projekt pn. Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – II etap. Inwestycja obejmie budowę bloku energetycznego – opalanego paliwem alternatywnym, wytworzonym z pozostałości z sortowania odpadów (tzw. pre-RDF) oraz infrastruktury towarzyszącej.

Blok o mocy 10 MWt zlokalizowany zostanie na terenie elektrociepłowni Łężańska w Krośnie, która jest częścią zakładu Oddziału Energetyki Cieplnej MPGK Krosno. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wydajność całej instalacji termicznego przekształcania odpadów ma sięgnąć 20 tys. ton/rok. Będą to śmieci, które nie mogą być poddawane ponownemu przetworzeniu.

„Dofinansowujemy ten nowoczesny obiekt do termicznego przetwarzania odpadów z myślą o przetwarzaniu tych z nich, które po sortowaniu nie będą nadawały się już do użycia – ale będą mogły być wykorzystane jako wysokoenergetyczne paliwo. Głównym kierunkiem naszych działań pozostaje recykling – czyli jak najszersze wspieranie dotacjami i pożyczkami przedsięwzięć zakładających ponowne wykorzystanie wszelkich odpadów. Jednakże tego typu inwestycje jak niniejsza w Krośnie są i będą potrzebne, aby zagospodarować w pełni nasz potencjał odpadów i unikać ich składowania na rozrastających się wysypiskach śmieci. Nakazuje nam to zarówno polityka wewnętrzna – chcemy m.in. przeciwdziałać niekontrolowanym, bardzo niebezpiecznym pożarom składowisk- ale także dyrektywy unijne, które nakazują nam w szybkim trybie odchodzenie od wysypisk” – podkreśla wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk.

Obok efektu ekologicznego, jakim będzie ograniczenie masy składowanych odpadów, projekt przyczyni się do zoptymalizowania gospodarki cieplno-energetycznej prowadzonej przez MPGK Krosno, a także w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zabezpieczy status efektywnego systemu ciepłowniczego dla miejskiej sieci. Po realizacji przedsięwzięcia niemal cała energia wprowadzana do sieci cieplnej pochodzić będzie z kogeneracji lub odnawialnych źródeł energii. Dzięki realizacji inwestycji, stosowanie węgla – miału węglowego w Elektrociepłowni Łężańska zostanie ograniczone do absolutnego minimum.

„Wykorzystanie alternatywnego paliwa pre-RDF w projektowanym bloku krośnieńskiego zakładu przetwarzania termicznego odpadów pomoże uzyskać dużą ilość ciepła użytkowego, które zostanie wykorzystane do ogrzewania miejskich budynków publicznych i mieszkalnych. Także w ten sposób będziemy modernizować system ciepłowniczy w południowej Polsce. Potrzebujemy ekonomicznych i docelowo jak najbardziej ekologicznych źródeł ciepła, korzystających z innych rodzajów materiału opałowego niż węgiel, w miarę możliwości, jak najmniej emisyjnych”.

Sektor ciepłownictwa powiatowego często pomijany w poprzednich dekadach w planach modernizacyjnych, został uwzględniony w założeniach aktualnej rządowej PEP 2040 i jego modernizacja ma być uważnie wspierana i prowadzona. – komentuje inwestycję dyrektor Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska- Piotr Sprzączak.

Szacowana wielkość produkcji ciepła w ramach pracy nowego bloku to 149 191 GJ/rok oraz energii elektrycznej 10 623 MWh/rok. Produkowana energia cieplna pokryje w sezonie letnim nawet 100%, a w całorocznym rozrachunku do 60% zapotrzebowania. Praca nowych urządzeń (co zapewnia projekt) nie będzie uciążliwa dla ludzi i środowiska naturalnego.

Przekazanie funduszy na projekt miało charakter uroczysty i odbyło się 17 czerwca br. w Krośnie, w siedzibie beneficjenta. Umowę podpisali: wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk oraz prezes zarządu MPGK Krosno Janusz Fic. Środki wspierające realizację projektu zostały przekazane przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami, Cz. 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów. Przedsięwzięcie uzyskało z NFOŚiGW 50 mln zł dotacji oraz 61,7 mln niskooprocentowanej pożyczki.

Podpisaniu umowy towarzyszyła konferencja zorganizowana w trybie hybrydowym z udziałem m.in. Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego, prof. Politechniki Łódzkiej dr hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego, prof. AGH w Krakowie dr hab. inż. Tadeusza Pająka, wiceprezesa zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Bogusława Regulskiego, Dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Aleksandra Sobolewskiego, Burmistrza Miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego, Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego oraz Burmistrza Rymanowa Wojciecha Farbańca.

Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa spowoduje ograniczenie masy składowanych odpadów o 17 500 ton/rok, które nastąpi już z końcem 2025 r.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. EKrosno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *