PONAD 40 TYS. GOSPODARSTW DOMOWYCH KORZYSTA Z CIEPŁA SIECIOWEGO W GORZOWIE

Kolejne obiekty w Gorzowie Wielkopolskim przyłączane są do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tylko w 2021 roku pracownicy elektrociepłowni wykonali podłączenia obiektów o zapotrzebowaniu na moc ponad 5 MW

Komfort użytkowania, bezpieczeństwo dostaw oraz wpływ na środowisko to główne czynniki, które powodują, że coraz więcej odbiorców decyduje się na podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej PGE Energia Ciepła. Wśród nich możemy znaleźć m. in. obiekty handlowe, przemysłowe, administracyjne oraz mieszkalne. Poza podłączaniem nowo wybudowanych obiektów nieustannie zabiegamy o podłączenia do sieci ciepłowniczej istniejących budynków, ogrzewanych indywidualnie.

Do największych odbiorców podłączonych w 2021 roku możemy zaliczyć park handlowy N-Park przy ul. Chemicznej, Halę przy ul. Targowej, gdzie znajduje się nowoczesny inkubator przedsiębiorczości wspierający lokalny biznes oraz obiekt sportowy Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej. Dodatkowo podłączono budynek Urzędu Miasta przy ul. Wełniany Rynek oraz Muzeum Spichlerz przy ul. Fabrycznej.

Miniony rok to także intensywny rozwój gorzowskiego mieszkalnictwa, a co za tym idzie rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej o infrastrukturę w kolejnych budynkach mieszkalnych. W tym m. in. przy ul. Londyńskiej, Wiedeńskiej, Sosnowskiego, Dekerta, Żelaznej, Matejki, Okulickiego, a także na gorzowskich Bermudach (Wawrów).

– Ekologiczne ciepło produkowane w naszych nowoczesnych instalacjach wytwórczych systematycznie zastępuje ciepło wytwarzane z lokalnych kotłowni. Dlatego cieszy nas każdy nowy odbiorca, bo dzięki temu realnie wpływamy na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy – powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Pracownicy gorzowskiej elektrociepłowni od kilku lat prowadzą również projekt związanyz podłączeniem budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, w zakresie dostaw ciepłej wody użytkowej. W 2021 roku podłączono 467 mieszkań w budynkach przy ul. Grottgera, Alei Konstytucji 3 Maja, Asnyka oraz Piłsudskiego.

– Dzięki likwidacji gazowych podgrzewaczy odbiorcy nie muszą się martwić o nieszczelności oraz inne usterki indywidualnych źródeł ciepłej wody. Wpływa to na bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców. Aby zachęcić administratorów do podłączeń, po zrealizowaniu prac związanych z budową instalacji ciepłej wody użytkowej zwracamy 500 zł za 1kW mocy zamówionej – informuje dyrektor Wojciech Dobrak.

Program wsparcia rozwoju przyłączeń ciepłej wody użytkowej jest skierowany do spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych w Gorzowie Wielkopolskim, których budynki korzystająz ciepła sieciowego, ale do podgrzania wody użytkowej nadal wykorzystują indywidualne podgrzewacze elektryczne lub gazowe. W 2021 roku PGE Energia Ciepła zainwestowała w ten projekt ok. 2 mln zł.

Źródło: PGE EC

Fot: Pixabayv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *