POWOŁANO ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO PAŃSTWA

Minister Klimatu powołał Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

„Dotychczasowe doświadczenie z prac Zespołu potwierdzają konieczność kontynuacji jego funkcjonowania, jako organu doradczego Ministra Klimatu, jAednak w kształcie rozszerzonym na sektor elektroenergetyczny i w sposób dostosowany do możliwości pracy zdalnej” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

Celem powołania Zespołu jest zapewnienie Ministrowi Klimatu, jako organowi odpowiedzialnemu za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia w realizowaniu jego zadań w tym zakresie przez podmioty, którym przepisy prawa przyznają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Jak zaznaczył minister Michał Kurtyka, dotychczasowe efekty prac Zespołu przemawiają za celowością jego rozszerzenia również na sektor elektroenergetyczny.

„Proponowany zakres działania Zespołu ma umożliwić zgromadzenie pełnych informacji o bieżącej sytuacji w systemach energetycznych, niezbędnych Ministrowi Klimatu do podjęcia decyzji, zapobiegających wystąpieniu ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu tych systemów lub ich skutków” – podkreślił szef resortu klimatu.

Źródło.: Ministerstwo Klimatu

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *