POWSTAJE BAZA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy sporządzi bazę informacji na temat urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Aktualizowane na bieżąco dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych w całym kraju.

Powstanie baza urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także, co jest szczególnie ważne, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii na zakup i montaż których będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze. Zbiór tych informacji będzie powszechnie dostępny na terenie wszystkich województw.

Dzięki temu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy uczestniczące w programie nie będą musiały tworzyć oddzielnych zestawień. Przyczyni się to do ułatwienia składania, a następnie rozpatrywania przedkładanych wniosków. Dostępność bazy urządzeń pomoże także w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im na szybkie porównanie parametrów energetyczno- emisyjnych urządzeń planowanych do zakupu.

Realizacja zadania, w tym sukcesywna aktualizacja bazy, potrwa do końca 2021 r.

Na realizację zadania Instytutu Ochrony Środowiska otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *