POWSTANIE AKADEMIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ

Zapewnienie odpowiedniej kadry specjalistów oraz możliwości, jakie administracja publiczna może zaoferować ambitnym absolwentom szkół wyższych, to główny cel Listu intencyjnego ws. współpracy w zakresie organizacji Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK), który podpisali 4 maja 2021 r. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Wojciech Federczyk.

Jak podkreślił minister Kurtyka, w perspektywie najbliższych kilku dekad kwestie związane z polityką klimatyczno-energetyczną będą jednym z najważniejszych obszarów działalności Państwa.

„Wdrożenie wizji neutralności klimatycznej, a także transformacja naszego sektora energetycznego będzie możliwa tylko wtedy, kiedy postawimy na wiedzę i kompetencje przyszłych pokoleń. Dlatego niezwykle istotne jest, aby umiejętności i doświadczenie zdobywane w szkołach odpowiadały na potrzeby dzisiejszego świata” – powiedział.

Akademia Transformacji Energetyczno – Klimatycznej to nowatorski projekt edukacyjny, który będzie realizowany we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, Strony zadeklarowały współpracę polegającą na:

  • stworzeniu wspólnej oferty edukacyjnej odpowiadającej kompetencjom stron oraz zaspokojeniu potrzeb kadrowych w administracji w zakresie realizacji polityki energetyczno-klimatycznej,
  • nawiązaniu współpracy z innymi jednostkami i instytucjami w celu zapewnienia odpowiedniej wiedzy merytorycznej, umiejętności i doświadczeń uczestnikom ATEK,
  • podjęciu działań organizacyjnych, w tym pozyskanie źródła finansowania, pozwalających na uruchomienie ATEK,
  • promocji ATEK.

„Stworzona przez nas Akademia Transformacji Energetyczno – Klimatycznej będzie dawała możliwość pozyskania specjalistycznej i kierunkowej wiedzy od ekspertów z branży energetyczno–klimatycznej. Dodatkowo poprzez udział w stażach i wizytach studyjnych pozwoli uczestnikom na zdobycie doświadczenia zawodowego” – mówił minister.

Akademia Transformacji Energetyczno – Klimatycznej rozpocznie się w październiku 2021 r. i będzie trwała rok. Uczniowie będą otrzymywali stypendium, a po zakończeniu dostaną propozycję pracy w instytucjach administracji publicznej, realizujących zadania z zakresu transformacji energetyczno-klimatycznej.

Źródło: MKiŚ
Fot. MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *