PRAWIE 900 MLN EURO WSPARCIA Z FUNDUSZU MODERNIZACJI

W pierwszym roku działalności Fundusz Modernizacji udostępnił 898,43 mln euro ośmiu krajom, aby pomóc im w modernizacji systemów energetycznych, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych w energetyce, przemyśle, transporcie i rolnictwie oraz wesprzeć je w realizacji celów klimatycznych i energetycznych na 2030 r.

Inwestycje zostały potwierdzone w Czechach (320 mln euro), Estonii (24,59 mln euro), Chorwacji (2,15 mln euro), na Węgrzech (34,28 mln euro), Litwie (28 mln euro), w Polsce (346,40 mln euro), Rumunii (22,99 mln euro) i na Słowacji (120 mln euro).

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział: „Fundusz Modernizacji to europejska solidarność w działaniu. W pierwszym roku funkcjonowania fundusz zapewnił państwom beneficjentom konkretne wsparcie, umożliwiając im ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w kluczowych sektorach. Fundusz Modernizacyjny przyczynia się tym samym do realizacji celów UE w zakresie klimatu i energii oraz urzeczywistnienia Zielonego Ładu”.

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Ambroise Fayolle dodał: „Państwa członkowskie mają różne punkty wyjścia w dążeniu do osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu na rok 2030. Fundusz Modernizacji pomaga krajom, finansując modernizację systemów energetycznych, poprawę efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej oraz ułatwiając sprawiedliwą transformację. Jako unijny bank klimatyczny cieszymy się, że możemy zaoferować Komisji Europejskiej i państwom członkowskim naszą wiedzę i usługi, aby przyspieszyć transformację w kierunku czystej energii”.

Fundusz Modernizacji wspiera 26 propozycji inwestycyjnych w obszarach wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, modernizacji sieci energetycznych i efektywności energetycznej w sektorze energetycznym, w przemyśle, w budynkach, w transporcie, a także w rolnictwie. Przykładowe propozycje inwestycyjne wspierane przez Fundusz to:

  • efektywność energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w Chorwacji;
  • realizacja instalacji fotowoltaicznych w Czechach;
  • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w Estonii;
  • utworzenie wspólnot energetycznych na Węgrzech;
  • poprawa efektywności energetycznej w rolnictwie na Litwie;
  • rozwój sieci energetycznych dla przyszłych stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce;
  • modernizacja sieci energetycznych w Rumunii;
  • modernizacja sieci energetycznych na Słowacji.

Termin składania przez państwa członkowskie będące beneficjentami wniosków inwestycyjnych dotyczących potencjalnego wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego w ramach kolejnego cyklu wypłat upływa 27 stycznia 2022 r. w przypadku wniosków niepriorytetowych, tj. inwestycji, które nie mieszczą się w obszarach priorytetowych Funduszu, oraz 24 lutego 2022 r. w przypadku wniosków priorytetowych, tj. inwestycji, które mieszczą się w obszarach priorytetowych.

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *