PREFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI DOMÓW DLA UBOGICH

Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w “Czystym Powietrzu” – uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

Paweł Mirowski wyjaśnił w rozmowie z PAP, że w niedługim czasie ma powstać zespół roboczy, którego zadaniem będzie przygotowanie kolejnych propozycji zmian w programie antysmogowym “Czyste powietrze”. Ma być to “Czyste powietrze” 3.0 skierowane do osób, których nie stać na termomodernizację i wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne.

„Zespół, do którego zostaną zaproszeni oprócz przedstawicieli administracji rządowej także reprezentanci organizacji pozarządowych, w tym +polskiego alarmu smogowego+ oraz samorządów, ma powstać szybko, bo jeszcze w tym roku ma przedstawić propozycje rozwiązań, tak by mogły one zafunkcjonować w 2022 roku” – poinformował wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mirowski podkreślił, że samo podwyższenie dofinansowania do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji nie będzie w pełni skuteczne. „Obecnie w “Czystym powietrzu” refinansujemy inwestycje tzn. najpierw beneficjent sam musi wydać pieniądze na wymianę źródła ciepła i termomodernizację, a my później oddajemy część poniesionych kosztów. W przypadku osób najuboższych taki mechanizm nie zadziała, dlatego należy wprowadzić instrument prefinansowania inwestycji, czyli najpierw dać środki na inwestycję, przeprowadzić ją i potem ją rozliczyć” – powiedział wiceszef Funduszu.

Wiceszef NFOŚiGW przekazał, że „uproszczony” element trzeciej odsłony “Czystego Powietrza” miałby pojawić się na początku 2022 roku. Cześć programu dedykowana osobom najuboższym miałaby w pełni zafunkcjonować od 2023 roku.

„W tą część programu muszą się szczególnie włączyć samorządy, bo to one mają najlepsze narzędzia do identyfikacji takich osób. W przyszłym roku chcemy też z gminami “przećwiczyć” wykorzystanie operatorów programu, czyli osób, które mają dotrzeć do niżej uposażonych osób, pokazać im korzyści płynące z termomodernizacji, przygotować i złożyć wspólnie z wnioskodawcą wniosek o dotację, przeprowadzić beneficjenta niejako “za rękę” przez inwestycje, a także pomóc rozliczyć zrealizowane zadanie inwestycyjne” – wyjaśnił wiceprezes.

W programie “Czyste Powietrze” podstawowy poziom dotacji wynosi do 25 tys. zł, a dla osób mniej zamożnych podwyższony poziom dofinansowania umożliwia uzyskanie dotacji nawet do 32 tys. zł. Dotacje mogą być wyższe o 5 tys. zł, jeśli beneficjenci zdecydują się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (czyli w sumie jest to odpowiednio: 30 i 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji).

Od pierwszego lipca br. wzrosną progi dochodowe uprawniające do uzyskania wyższej dotacji w programie. W przypadku gospodarstw wielorodzinnych ten próg wyniesie 1564 zł na osobę (było 1400, czyli wzrośnie o 164 zł), a gospodarstwa jednoosobowego 2189 zł (było 1960 zł, czyli wzrośnie o 229 zł). Obecnie z podwyższonego dofinansowania korzysta ok. 30 proc. beneficjentów programu.

Źródło: NFOŚiGW, CIRE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *