PREZES URE ROZSTRZYGNĄŁ NABÓR NA PREMIĘ KOGENERACYJNĄ INDYWIDUALNĄ

Oferty złożone przez PGE Energia Ciepła i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wygrały ubiegłoroczny nabór na premię kogeneracyjną indywidualną. W sumie wysokość premii, jaka zostanie wypłacona firmom za blisko 18 TWh energii elektrycznej wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji wynosi ponad 936 mln zł.

W grudniu 2020 r. Prezes URE ogłosił nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią wynosiła 72 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 8,6 mld zł.

W naborze złożono dwie ważne oferty. W marcu 2021 r. Prezes URE uzyskał komplet informacji o zaakceptowaniu przez obu oferentów wysokości wyliczonej premii kogeneracyjnej indywidualnej. W wyniku rozstrzygnięcia naboru premią kogeneracyjną indywidualną objęto blisko 18 TWh energii elektrycznej, a wartość premii wyniesie ponad 936 mln zł. Oznacza to, że jednostki kogeneracji wykorzystały niecałe 11 proc. możliwego do rozdysponowania wsparcia.

Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 238 MW, które zostaną wybudowane po dniu rozstrzygnięcia naboru. Premia dla tych jednostek będzie wypłacana w latach 2023–2039.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali nabór nie przekracza 44 zł/ MWh, zaś maksymalna – nie przekracza 56 zł/MWh.

Źródło: URE
Fot. URE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *