PREZYDENCJA FIŃSKA W UE: WALKA ZE ZMIANAMI KLIMATU

Finlandia, która objęła w lipcu przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, wśród głównych zadań wymienia m.in. walkę ze zmianami klimatu. Kwestie związane z energetyką najprawdopodobniej znajdą się w agendzie prezydencji niemieckiej, która rozpocznie się w II poł. 2020 roku.

Finlandia po raz trzeci pokieruje pracami Rady Unii Europejskiej. Na motto swojej prezydencji kraj ten wybrał hasło: „Zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość”. Działania Finlandii będą koncentrować się na obszarach generujących dla UE najwięcej wartości dodanej. W tym kontekście kluczowe będą kwestie: promowania zrównoważonego wzrostu oraz walki ze zmianami klimatu (UE powinna zwiększyć swoją pozycję światowego lidera w działania na rzecz klimatu poprzez przyjęcie długoterminowej strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej), pełne wykorzystanie sektora R&D oraz powstających innowacji sprzyjających digitalizacji.

Do zadań fińskiej prezydencji należeć będzie m. in:
– doprowadzenie do przyjęcia przez państwa członkowskie UE długoterminowej strategii dot. osiągnięcia neutralności klimatycznej,
– kontynuacja działań mających na celu wdrożenie Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej,
– promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
– integracja polityki klimatycznej we wszystkich jej obszarach,
– rozpoczęcie procesu transformacji gospodarki w kierunku BIO oraz o obiegu zamkniętym.

W opinii Finlandii aby zapobiec dalszemu ociepleniu klimatu należy jak najszybciej osiągnąć globalną równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem. W tym zakresie do końca 2019 roku powinna zostać oficjalnie przyjęta przez wszystkie państwa UE długoterminowa strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej. Prezydencja będzie również kontynuować prace nad wdrażaniem unii energetycznej oraz integracją polityki klimatycznej we wszystkich jej obszarach.

Całość działań związanych z klimatem związana będzie z koniecznością zredukowania emisyjności – inicjatywa ta została już wcześniej przedstawiona wraz z komunikatem odnoszącym się do propozycji „Czysta planeta dla wszystkich”.
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *