PROGRAM: „CIEPŁA WODA BEZ PIECYKA”

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE przygotowała nowe zasady dofinansowania inwestycji realizowanych w Krakowie, w ramach realizowanego programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji ciepłej wody użytkowej do kwoty 200 tys. zł. na 1 MWt mocy projektowanej instalacji.

Do tej pory z programu „Ciepła woda bez piecyka” korzystały przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe. Wierzę, że nowe „otwarcie” umożliwi też zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w mniejszych wspólnotach mieszkaniowych i dalszy rozwój rynku ciepła w Krakowie – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

O programie Ciepła woda bez piecyka

Program polegający na zastępowaniu piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody, realizowany jest przez PGE Energia Ciepła w porozumieniu z dystrybutorem od 2004 r. Tylko w 2020 r. ponad 200 budynków przystąpiło do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Mieszkańcy, oprócz komfortu oraz wyeliminowania ryzyka zatrucia tlenkiem węgla, zyskują na wzroście wartości mieszkania. O przystąpieniu do programu decydują administratorzy wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielnie mieszkaniowe. Program „Ciepła woda bez piecyka” realizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. W 2020 r. wydany został materiał informacyjny „Kompendium Ciepła”, a w bieżącym roku do mieszkańców Krakowa trafiło ponad 6,5 tys. egzemplarzy gazetki „Ciepło dla Krakowa” z relacjami osób które wzięły udział w Programie.

Ciepło w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła jest produkowane przez cały rok. Latem przede wszystkim na potrzeby ciepłej wody użytkowej, czyli wody dostarczanej przez wodociągi miejskie i podgrzewanej w centralnej instalacji poza mieszkaniem. Dzięki działaniom podejmowanym wraz z dystrybutorem ciepła, od 2004 r. w tysiącach mieszkań, w instytucjach, szkołach, przedszkolach czy placówkach kultury na terenie Krakowa zlikwidowano ponad 50 tys. piecyków gazowych.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *