PROGRAM CZYSTE POWIETRZE PO ZMIANACH

Gminy będą mogły, na podstawie porozumień zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmować wnioski o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze i dokonywać ich wstępnej weryfikacji – poinformowało Ministerstwo Środowiska.

Włączenia samorządów do rządowego programu domagała się wcześniej Komisja Europejska. Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że uległ też zmianom wzór formularza wniosku o dofinansowanie, co według resortu uprości proces jego wypełniania. Został także wydłużony okres realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, którego nie można jednak złożyć później niż 30 czerwca 2029 roku.

Program antysmogowy Czyste Powietrze wystartował we wrześniu ubiegłego roku. W jego ramach można otrzymać dotacje i pożyczki na wymianę pieców grzewczych i przeprowadzenie termomodernizacji. Budżet programu na 10 lat to ponad 100 miliardów złotych.

Fundusze na ten cel mają pochodzić z budżetu państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, przychodów w ramach handlu emisjami (ETS), a przede wszystkim z funduszy unijnych.

Na początku lipca poinformowano, że dotychczas wydano 26 tysięcy decyzji o dofinansowaniu, tymczasem w Polsce termomodernizacji wymaga ponad 3,5 miliona domów.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *