PROGRAM “CZYSTE POWIETRZE” ROZWIĄZANIEM PROBLEMU NISKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA?

Opał niskiej jakości, śmieci, to to co zatruwa nasze powietrze. Wymiana starych kotłów będzie dotowana.

Sezon grzewczy zazwyczaj kojarzy nam się z tym, że nie możemy odetchnąć pełną piersią. Fatalna jakość powietrza należy do największych problemów czekających na rozwiązanie. Po zmianach w przemyśle dzisiaj największym źródłem zanieczyszczenia jest tak zwana niska emisja, czyli toksyczny dym wydobywający się z domowych pieców lub niewielkich kotłowni.

Zawarte w nim szkodliwe substancje nie biorą się znikąd. Smog to mieszanka wyjątkowo szkodliwych substancji zawieszonych w powietrzu. Negatywny wpływ na zdrowie mają tu przede wszystkim pyły zawieszone PM10 i PM2,5, benzo(a)piren, dwutlenek węgla i tlenki azotu, które występują choćby w dymie papierosowym.

Zanieczyszczenie powietrza ma szereg bardzo negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Może to być bardziej dotkliwy kaszel, podrażnienia oczu czy gardła, ale także udar, demencja czy nowotwór. Potwierdzają to badań prowadzone na całym świecie.

Rozwiązaniem tych problemów ma być rządowy program „Czyste Powietrze”. Ma on poprawić jakość powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W ramach programu złożono do tej pory 167 719 wniosków o dofinansowanie, przyznano dla 131 951 wniosków na kwotę 2,6 mld zł. Umowy podpisano z 132 430 beneficjentami na łączną kwotę 2,5 mld zł. Wypłacono w sumie 897 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w woj. Śląskim oraz małopolskim, a najmniej w woj. lubuskim oraz opolskim.

Teraz rusza druga część programu – nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie można otrzymać między innymi na: wymianę źródła ciepła w połączeniu z dociepleniem ścian, wymianę okien lub drzwi, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Planowany budżet programu „Czyste powietrze” do 2029 roku, to 103,3 mld zł. Z tego 63,3 mld zł będzie dostępne jako dotacja oraz ulga termomodernizacyjna. Pieniądze nadal są dostępne i można składać je w całym kraju.

Beneficjentem programu może być tylko osoba posiadająca jednorodzinny budynek mieszkalny. Program „Czyste powietrze” finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Źródło: GW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *