RAFAŁ GAWIN NOWYM PREZESEM URE

Rafał Gawin został nowym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

2 czerwca 2019 r. upłynęła kadencja Macieja Bando na stanowisku Prezesa URE. Bando kierował URE od czerwca 2014 r.
Rafał Gawin dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE. Był związany także z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nadzoruje regulację rynku energii. Jest też centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Do kompetencji Prezesa URE należą m.in.: udzielanie i cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z ustawami i przepisami wykonawczymi, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej.
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *