RAPORT KE NA TEMAT RYNKU CO2

W czwartek 31 października Komisja Europejska przyjęła roczne sprawozdanie z funkcjonowania europejskiego rynku emisji CO2. Sprawozdanie przedstawia również niektóre inicjatywy zaproponowane lub uzgodnione w 2019 r.

Raport pokazuje, że w 2018 r. emisje z instalacji objętych EU ETS zmniejszyły się o 4,1%, czyli o około 73 mln ton ekwiwalentów CO2, od 2017 r. Podobnie jak w poprzednich latach spadek ten był spowodowany głównie przez sektor energetyczny, podczas gdy emisje z przemysłu uległy nieznacznemu zmniejszeniu. Zweryfikowane emisje z lotnictwa jednak nadal rosły, zwiększając się o 3,9%, czyli około 2,6 miliona ton ekwiwalentów CO2, w porównaniu z 2017 r.

Jeśli chodzi o nadwyżkę uprawnień na rynku, wskaźnik nadwyżki rezerwy stabilności rynkowej w 2019 r. (1,65 mld uprawnień) nadal prowadzi do umieszczania uprawnień w rezerwie, zmniejszając wolumen aukcji w 2019 r. o prawie 40% (prawie 400 mln uprawnień).

W 2018 r. wzmocniony sygnał cenowy emisji dwutlenku węgla doprowadził do rekordowej kwoty przychodów państw członkowskich ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach ETS. Wygenerowana kwota wyniosła około 14 mld EUR – ponad dwukrotnie więcej niż przychody wygenerowane w 2017 r. Państwa członkowskie wydały lub planowały wydać blisko 70% tych dochodów na realizację celów w zakresie klimatu i energii – znacznie powyżej 50% wymaganych przepisami.

Prace wdrożeniowe przed rozpoczęciem fazy 4 ETS-u są w toku. W ubiegłym roku przyjęto nowe przepisy wykonawcze dotyczące bezpłatnych przydziałów, funduszu innowacyjnego, sprzedaży na aukcji, monitorowania, sprawozdawczości, akredytacji i weryfikacji (MRVA) oraz rejestru Unii.

Kwestie przedstawione w raporcie obejmują:
Infrastrukturę EU ETS,
Funkcjonowanie rynku emisji dwutlenku węgla (uprawnienia wprowadzane i wycofywane z obiegu, równoważenie podaży i popytu),
Lotnictwo,
Nadzór rynku,
Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji,
Przegląd ustaleń administracyjnych w państwach członkowskich,
Zgodność i egzekwowanie
Nowe elementy w tym roku obejmują informacje na temat rocznych kwot nieprzydzielonego przejściowego bezpłatnego przydziału na aukcji lub planowanych do licytacji przez państwa członkowskie, rocznych przychodów z aukcji generowanych przez państwa członkowskie w latach 2012–2018 oraz na temat projektów finansowanych z instrumentów finansowych, takich jak Projekty demonstracyjne InnovFin Energy z ponownie zainwestowanymi środkami uwolnionymi z programu NER300.

Komisja będzie nadal monitorować rynek emisji dwutlenku węgla i zamierza przyjąć kolejne sprawozdanie roczne pod koniec 2020 r.

Link do raportu:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2019_557_en.pdf 

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *