REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH O 13,3% W 2020 R.

Emisje gazów cieplarnianych przez operatorów objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) spadły w 2020 r. o 13,3 proc. w porównaniu z poziomami z 2019 r. Redukcja ta wynikała ze spadku emisji z instalacji stacjonarnych o 11,2 proc. oraz spadku emisji z lotnictwa o 64,1 proc.

Lotnictwo, jako jeden z sektorów najbardziej narażonych na pandemię wirusa Covid-19, odnotowało najbardziej gwałtowny spadek emisji (-64,1 proc.). W sektorze energetycznym odnotowano spadek o 14,9 %, odzwierciedlający zarówno zmniejszone zużycie energii elektrycznej w związku z pandemią, jak i wcześniej zidentyfikowane tendencje w zakresie dekarbonizacji. Obejmują one zarówno przejście z wytwarzania energii z węgla na gaz ziemny, jak i zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii.

Emisje z przemysłu zmniejszyły się średnio o 7 %, przy czym redukcje zaobserwowano w większości sektorów, w tym w sektorze żelaza i stali (-11,7 %), cementu (-5,1 %), chemikaliów (-4 %) i rafinerii (-8,1 %). Jednak na podstawie obecnych danych nie można jeszcze określić, jaka część tych redukcji wynika ze zwiększonej wydajności emisji.

Zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych (elektrowni i instalacji produkcyjnych) wyniosły w 2020 roku 1,331 mln ton ekwiwalentu CO2. Jest to spadek o 11,2% w porównaniu z rokiem 2019.

Zgodnie z dyrektywą EU ETS wszyscy komercyjni operatorzy statków powietrznych oraz niekomercyjni operatorzy statków powietrznych o znaczących emisjach są rozliczani za swoje emisje z lotów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) [1] w latach 2013-2023.

Zweryfikowane emisje operatorów statków powietrznych wyniosły w 2020 roku 24,5 mln ton CO2. Było to o ok. 64,1% mniej niż 68,2 mln ton CO2 w 2019 roku. Na podstawie obecnych danych nie jest jednak możliwe określenie, jaką część tego zmniejszenia można przypisać wzrostowi wydajności emisji.

W ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji wszyscy operatorzy (instalacje stacjonarne i linie lotnicze) byli zobowiązani do składania sprawozdań na temat swoich zweryfikowanych emisji w 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. Chociaż nie jest to jeszcze ostateczne, poziom sprawozdawczości w większości sektorów i krajów przekracza 95 proc. Dane dotyczące zweryfikowanych emisji zostały udostępnione na publicznej stronie internetowej dziennika transakcji Unii Europejskiej (EUTL) w dniu 1 kwietnia 2021 r.

Źródło: EC
Fot. EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *