REWIZJA EU ETS – PRZEŁOM NA RYNKU EUA

W czwartek 29 października Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie nadchodzących zmian w przepisach mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.

Chcąc realizować Europejski Zielony Ład i osiągnąć redukcję netto emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w odniesieniu do 1990 r. oraz pełną neutralność klimatyczną do 2050 r. Zapowiedziany przez Komisję Europejską przegląd obowiązujących przepisów dotyczących emisji i pochłaniania w czterech obszarach. Rzecz jasna chodzi o system handlu uprawnieniami do emisji. Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, użytkowanie gruntów i zmian użytkowania gruntów oraz zmian użytkowania gruntów oraz w kontekście leśnictwa – rozporządzenie. Również normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych.

Komisja poinformowała również, że padnie z jej strony propozycja rozszerzenia systemu EU ETS na kolejne sektory gospodarki i przeprowadzi przegląd tzw. rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby obsługi niewykorzystanych uprawnień do emisji po trzech latach funkcjonowania.

Opublikowane zostały dzisiaj wstępne oceny skutków proponowanych przedsięwzięć, w których określono potencjalny charakter i zakres zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Jak informuje komisja, uwagi można wkładać do 26 listopada 2020 r.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *