ROZPOCZĘCIE WIERCENIA ODWIERTU GEOTERMALNEGO W SZAFLARACH

18 kwietnia 2023 r., w obecności wiceministrów klimatu i środowiska: Piotra Dziadzio, Ireneusza Zyski i Edwarda Siarki, odbyło się uroczyste rozpoczęcie wiercenia otworu geotermalnego, realizowanego w gminie Szaflary ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego maksymalna głębokość sięgnie nawet 7 kilometrów.

Odwiert w Szaflarach ma na celu m.in. ustalenie zasobów wód termalnych. Podczas robót geologicznych przeprowadzone zostaną opróbowania, badania hydrogeologiczne i geofizyczne. Poza odwiertem i dokumentacją hydrogeologiczną, w ramach przedsięwzięcia dodatkowo wykonana zostanie analiza zasobów dyspozycyjnych wód termalnych niecki podhalańskiej oraz opracowanie przeglądowe zawierające analizę materiałów geologicznych, uzyskanych w wyniku wiercenia. Kwota dotacji z NFOŚiGW wyniesie ponad 100 mln zł.

Prace badawcze w odwiercie pozwolą odpowiedzieć na wiele ważnych, stawianych od lat pytań dotyczących budowy geologicznej terenu, w szczególności na głębokości poniżej 5000 m, warunków hydrogeologicznych i geotermalnych niecki podhalańskiej. Wykonanie otworu Bańska PGP-4 oraz ujęcie w nim wód termalnych pozwoli dodatkowo dołączyć mieszkańców kolejnych miejscowości na Podhalu do geotermalnej sieci ciepłowniczej. Gorące wody geotermalne będą wykorzystywane do ogrzewania lokalnych budynków.

W trakcie uroczystości Główny Geolog Kraju podkreślił, że otwór Bańska PGP-4 jest ważnym odwiertem zarówno z punktu widzenia rozpoznania warunków geologicznych, jak i geotermalnych. Projekt realizowany jest po blisko 35 latach od ostatniego, tak głębokiego otworu, jakim jest odwiert Kuźmina 1 z 1988 r., o głębokości 7541 m. Był on otworem poszukiwawczym, powstałym w celu zbadania możliwości występowania węglowodorów. Nowy odwiert w Szaflarach wpisuje się z kolei w działania związane z wykorzystaniem zasobów surowcowych Polski, jakimi są występujące na tym terenie wody termalne. 

Podczas wystąpienia, wiceminister Piotr Dziadzio zaakcentował również determinację, jaką kierowała się gmina Szaflary przy realizacji przedsięwzięcia oraz wskazał na duże oczekiwania szerokiej grupy beneficjentów tego projektu.

W dobie transformacji energetycznej i budowania bezpieczeństwa energetycznego projekt może uwidocznić obszar, który w Polsce jeszcze nie jest wykorzystywany, tj. wykorzystanie wysokich temperatur z dużych głębokości. Odwiert w Szaflarach może stać się kolejnym krokiem w rozwoju energetyki odnawialnej, choć pierwsze efekty będą znane dopiero w rocznej perspektywie.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *