RUMUNIA: ROZWÓJ MIEJSKIEJ GEOTERMII

Gmina Oradea poszukuje wykonawcy, który zaprojektuje i zbuduje system, który lepiej wykorzysta potencjał geotermalny miasta, w szczególności odwiert już istniejący w rejonie przyszłej hali poliwalentnej w zachodniej części miasta – ewentualnie powiększony w razie potrzeby, aby wygenerować wyższy transfer ciepła.

Projekt ma na celu wykorzystanie lokalnych zasobów geotermalnych energii odnawialnej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody poprzez bardziej intensywne wykorzystanie zdolności produkcyjnych energii cieplnej w systemie centralnego ogrzewania SACET Oradea z głębokich odwiertów na terenie Uniwersytetu.

„Przedmiotem projektu jest przedstawienie alternatywy rozwoju eksploatacji wód geotermalnych w obwodzie geotermalnym Oradea w celu zastąpienia na większą skalę produkcji konwencjonalnej energii cieplnej – uzyskiwanej przez spalanie paliw kopalnych – produkcją energii geotermalnej – uzyskiwanej przez wydobycie możliwie wysokich przepływów wód geotermalnych, ogrzewanych przez lądowy strumień cieplny i zatłaczanie ścieków termalnych do kolektora” – można przeczytać w ogłoszeniu gminy o naborze projektów.

Źródło: Romania-insider.com
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *