SANTANDER CONSUMER BANK URUCHAMIA KREDYT Z DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Kolejny bank uruchomił ścieżkę kredytową dla programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. To Santander Consumer Bank – siódmy z banków, które w tej sprawie podpisały umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszami wojewódzkimi. Dzięki finansowej propozycji banku będą szersze możliwości udzielania beneficjentom programu „Czyste Powietrze” dotacji na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów) oraz termomodernizację domów jednorodzinnych.

Wnioski o kredyt na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” i dotację na częściową jego spłatę można składać w banku od środy 27 kwietnia 2022 r. Klienci Santander Consumer Bank u swoich doradców w oddziałach otrzymają pełną informację o programie „Czyste Powietrze” oraz pomoc w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu. Propozycja banku to wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, którzy chętnie korzystają z tego rodzaju wsparcia finansowego.

Kredyt jest powiązany z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. W przypadku  Kredytu gotówkowego Czyste Powietrze (RRSO 9,37%) dwa wnioski – o finansowanie i o dotację – składa się w oddziale Santander Consumer Banku. Załatwiający sprawę doradca w banku nie tylko pomaga wypełnić dokumenty, ale także wysyła w imieniu kredytobiorcy wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Kredyt zostaje wypłacony niezwłocznie po otrzymaniu dwóch pozytywnych decyzji. Inwestycję należy zrealizować w ciągu 18 miesięcy od dnia wnioskowania o dotację, a następnie złożyć we właściwym WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie. Fundusz wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji dokumentów, a bank zaksięguje te pieniądze na poczet spłaty części kapitału kredytu.

Maksymalna kwota Kredytu gotówkowego Czyste Powietrze o jaką może wnioskować klient, to 100 000 złotych – z dogodnym okresem kredytowania nawet do 96 miesięcy. Bank oferuje jednomiesięczną karencję w spłacie pierwszej raty i nie pobiera prowizji. Kredyt objęty jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), dzięki czemu Santander Consumer Bank może zaoferować większy limit na realizację planów zgodnych z programem „Czyste Powietrze” i korzystniejszy kredyt. Połącznie obu produktów finansowych – dotacji i kredytu – sprawia, że w praktyce koszt kredytu może być w dużej części spłacony dzięki rządowemu dofinansowaniu.

–  Obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami ekologicznymi ze strony naszych klientów. Chcemy wspierać ich we wdrażaniu takich rozwiązań w ich domach, dlatego w ubiegłym roku jako jeden z pierwszych banków zdecydowaliśmy się na przystąpienie do programu „Czyste Powietrze”. Wprowadzenie do naszej oferty produktów z dotacją na ekorozwiązania wpisuje się  w naszą strategię w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Chcemy dalej brać czyny udział w zielonej transformacji i planować dalsze, proekologiczne aktywności  – mówi Przemysław Kończal, Prezes Zarządu Santander Consumer Banku.

– Wypracowaliśmy szczególny, rzadko spotykany i atrakcyjny mechanizm współpracy z bankami. Kredyt jest połączony z dotacją z programu „Czyste Powietrze”, co oznacza, że pieniądze uzyskane z programu są przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu – podkreśla wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł Mirowski. – Jeżeli beneficjent dostanie dotację i spłaci część kapitału, to automatycznie następuje obniżenie pozostałych rat do spłaty. Także dla komercyjnych banków, takich jak właśnie Santander Consumer Bank, kredyt jest bardziej bezpieczny, bo gwarantowany z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w BGK. Mając takie dodatkowe zabezpieczenie, banki  mogą oferować klientom bardziej atrakcyjne warunki dofinansowania – dodaje wiceszef NFOŚiGW.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest wymiana nieefektywnych i szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła wraz z możliwością termomodernizacji domów jednorodzinnych. Zaangażowanie sektora bankowego w program umożliwia aplikowanie o dotację wszystkim tym właścicielom domów, którzy dodatkowo potrzebują wsparcia na wkład własny.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *