SEJM ZA ZWIĘKSZENIEM UDZIAŁU ENERGII Z OZE

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Nowelizacja przewiduje realizację dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. poprzez wprowadzenie przepisów wspierających rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej oraz 

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami możliwe będzie przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Da to łączny przyrost energii elektrycznej w wielkości ok. 10 TWh z aukcji w roku 2019, a łącznie z rokiem 2018 wyniesie on 35,3 TWh.

Nowelizacja ustawy przewiduje również przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE. Zmieniona została także definicja prosumenta, zgodnie z którą może nim być odbiorca nie będący gospodarstwem domowym, dla którego produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacji (do 50 kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarcze promujących rozwój spółdzielni energetycznych.

Ustawa została uchwalona przez Sejm RP 19 lipca 2019 r. i przekazana do dalszych prac w Senacie.
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *