SENACKA KOMISJA PRZYJĘŁA NOWELĘ USTAWY O TERMOMODERNIZACJI

Nowe przepisy mające udoskonalić m.in. działanie programów antysmogowych „Czyste powietrze” oraz „Stop smog” dostały od senackiej komisji środowiska zielone światło. Nie zaproponowała ona poprawek do nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Co zmienia nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów? Przede wszystkim usprawnia programy antysmogowe, tak by więcej osób mogło być beneficjentami wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku. Nowe przepisy przewidują również stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – informatycznego narzędzia, “mapy” na której umieszczona byłaby informacja jakiego rodzaju ogrzewanie stosowane jest w budynkach.

Zmniejszona zostanie także liczba budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków). Jeżeli zajdzie potrzeba, przepisy przewidują jednorazowe zniesienie tego limitu – warunkiem jest wcześniejsze zawarcie przynajmniej jednego porozumienia przez gminę.

Skuteczność programu „Stop smog” ma być zagwarantowana poprzez skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych. Inwestycje zostaną rozszerzona o przyłączenie budynków do sieci elektroenergetycznej, modernizacją przyłączy ciepłowniczych czy gazowych.

Gminy będą mogły się zrzeszać i wspólnie wnioskować o wsparcie z programu. Przedsięwzięcia niskoemisyjne dotkną również mieszkań znajdujących się w zasobach mieszkaniowych gminy.

Kwota 1.2 mld zł będzie płynęła do beneficjentów programu do roku 2024.

Z kolei w przypadku „Czystego powietrza” – bez wątpienia jednego ze sztandarowych programów rządu, nowelizacja przewiduje powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji. Fundusz ten ma działać przy Banku Gospodarstwa Krajowego i być wspierany pieniędzmi pochodzącymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zajmie się udzielaniem gwarancji i poręczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne.

Z NFOŚiGW popłynęła teraz środki do wojewódzkich funduszy ochrona środowiska. Ta zmiana w noweli ma zapewnić z kolei realizację proekologicznych inwestycji na poziomie samorządu terytorialnego.

Narzędzie informatyczne, które posłuży do identyfikacji źródeł niskiej emisji z budynków to Centralna Ewidencja Emisyjności. System będzie gromadził informacje nt. źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskany w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji. Znajdą się w nim dane o stanie energetycznym budynków, formach udzielanej pomocy publicznej. CEEB – jak przewidują przepisy ustawy – będzie w pełni dostępna dla samorządów.

Źródło: CIRE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *