SŁOWENIA OGŁASZA PRZETARGI WARTOŚCI 30 MLN EUR NA PROJEKTY OZE

Słoweńskie Ministerstwo Infrastruktury planuje ogłosić publiczne nabory na dotacje na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie, a także na instalację małych elektrowni słonecznych i małych farm wiatrowych. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie firmy, przedsiębiorcy i spółdzielnie.

Zaproszenia do składania wniosków o przyznanie pomocy publicznej na projekty związane z energią odnawialną zostaną ogłoszone w marcu, jak podaje strona internetowa słoweńskiego Ministerstwa Infrastruktury.

Szacuje się, że 16 mln euro zostanie przeznaczone na współfinansowanie projektów ciepłowniczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Pomoc będzie dostępna dla kotłów o mocy do 10 MW w systemach ciepłowniczych.

Zachęty zostaną zatwierdzone dla inwestycji w nowe systemy ciepłownicze i mikrosystemy wykorzystujące odnawialne źródła energii, jak również dla rozbudowy takich systemów. Pomoc będzie można uzyskać dla kotłów o mocy do 10 MW w systemach ciepłowniczych i do 1 MW w mikrosystemach. Na budowę nowych małych instalacji fotowoltaicznych ministerstwo przeznaczy 10 mln euro.

Firmy, przedsiębiorcy i spółdzielnie mogą otrzymać do 3% dofinansowania inwestycji w projekty związane z energią odnawialną. Koszty kwalifikowane to zakup i montaż urządzeń do wykorzystania energii słonecznej, w tym urządzeń do magazynowania energii.

Taka sama część kosztów zostanie pokryta na budowę elektrowni wiatrowych o mocy zainstalowanej od 50 kW do 10 MW. Na ten cel ministerstwo przeznaczy 4 mln euro.

Źródło: Balkan Green Energy News
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *