STATYSTYKI: OZE W SEKTORZE CIEPŁOWNICZYM W UE

W 2018 r. energia odnawialna stanowiła 21% całkowitej energii wykorzystywanej w sektorze ciepłowniczym w Unii Europejskiej. Odsetek ten stale rośnie od momentu rozpoczęcia zbierania danych na ten temat w 2004 r. (wtedy wynosił 12%).

Do wzrostu OZE wykorzystywanych w ciepłownictwie przyczynił się m. in. przemysł, sektor usług oraz gospodarstwa domowe. Państwem, które najbardziej wyróżniało się na tle innych państw członkowskich w tym zakresie była Szwecja, gdzie prawie 65% energii pochodziło z OZE. Co więcej, ponad połowa energii zużywanej na ogrzewanie i chłodzenie pochodziła z OZE na Łotwie (56%), w Finlandii (55%) i Estonii (54%). W Polsce odsetek ten wyniósł 15%.

OZE w najmniejszym stopniu wykorzystywane były do ogrzewania w Irlandii i Holandii (po 6%), Belgii (8%) i Luksemburgu (9%). Warto także zauważyć, że OZE obejmuje również pochodne energii wychwytywane przez pompy ciepła. W 2018 r. energia tego typu stanowiła ponad jedną czwartą (27%) energii z OZE wykorzystywanej w sektorze ciepłowniczym.

Źródło: Eurostat
Fot. Eurostat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *