STRATEGIA INTEGRACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH A SEKTOR CIEPŁOWNICZY

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwaną strategię integracji systemów energetycznych, która ma na celu nakreślić wizję transformacji do bardziej zintegrowanego systemu energetycznego rozumianego jako całość. Ponadto, dokument ma także wesprzeć proces dekarbonizacji, jednocześnie wspierając wzrost i innowacje technologiczne.

Co istotne, dokument jasno wskazuje na dużą rolę sektora ciepłowniczego w osiągnieciu ww. celów. Strategia podkreśla znaczny potencjał sieci ciepłowniczych w zakresie przyczyniania się do transformacji energetyki w Europie oraz potrzebę wsparcia regulacyjnego i finansowego. Po analizie dokumentu można zidentyfikować kilka kluczowych punktów mających fundamentalne znaczenie dla sektora:

Ciepło odpadowe
Strategia podkreśla potrzebę większego wykorzystania ciepła odpadowego z zakładów przemysłowych, centrów danych lub innych źródeł za pośrednictwem sieci ciepłowniczych i przewiduje nowe środki w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (obie mają się pojawić w czerwcu 2021 r.).

Sieci ciepłownicze – infrastruktura umożliwiająca budowę inteligentnego systemu energetycznego
W dokumencie Mapa Ciepła EU wielokrotnie wspomniano o tym, że ciepłownictwo może przyczynić się do rozwoju inteligentniejszego i bardziej elastycznego systemu energetycznego, zwłaszcza dzięki interakcji z sieciami elektrycznymi i gazowymi. Ta koncepcja wspiera postrzeganie ciepłownictwa nie tylko jako lokalnego rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w ciepło, ale także jako strategicznego atutu dla całej Europy.

Opodatkowanie i pomoc państwa
Strategia wyraźnie odnosi się do braku równych warunków w zakresie internalizacji kosztów emisji CO2 w sektorze ciepłowniczym i określa rozszerzenie ETS oraz przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii jako możliwe środki zaradcze.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *