SYSTEMY CIEPŁOWNICZE KRWIOOBIEGIEM MIASTA

Kiedy mówimy o „projektowaniu inteligentnej integracji sektorów energetycznych”, tak naprawdę chodzi nam o spójny plan energetyczny. Kluczem do sukcesu są sieci ciepłownicze.

Pierwszym, podstawowym działaniem, który powinien zostać wykonany maksymalnie szczegółowo jest „mapowanie”. W projektowaniu inteligentnej integracji sektorowej w zakresie ciepłownictwa kluczowe jest sprawdzenie kwestii takich jak – gdzie jest nadmiar energii (ciepła), gdzie jest największe zapotrzebowanie na ciepło, jakie są lokalne i potencjalne źródła (oraz magazyny energii), w jaki sposób można jest wykorzystać. Mapowanie to zostało przez Komisję Europejską określone jako budowanie tzw. „map ciepła”.

Ale mapowanie to dopiero początek. To pozwala odwzorować system funkcjonowania miasta, którego krwioobiegiem są sieci ciepłownicze. W zakresie samych sieci warto wspomnieć, że to właśnie one maksymalizują potencjał energii odnawialnej, efektywności energetycznej, a także zasoby odpadowe, przyczyniając się w ten sposób do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dobrze funkcjonujący system ciepłowniczy sprawia, że reszta systemu miejskiego publicznego działa w sposób harmonijny. Należy podkreślić, że ciepłownictwo całkowicie zmienia tradycyjne relacje między sieciami elektrycznymi, cieplnymi i gazowymi po stronie podaży oraz ich powiązaniami z kluczowymi sektorami po stronie popytu (np. budynki, przemysł, transport). W Danii tego rodzaju podejście do integracji systemów energetycznych zakończyło się sukcesem. Dzięki lokalnym sieciom ciepłowniczym dopasowano nadwyżki energii elektrycznej z wiatru do krajowych potrzeb w zakresie ogrzewania. Sieci te skutecznie łączyły się również z systemami elektrycznymi (czysta energia elektryczna i ciepło).

Miasta korzystające z sieci ciepłowniczych mogą również szybko reagować na wahania cen na rynku energii elektrycznej i pomagać w balansowaniu sieci, wytwarzając lub zużywając więcej energii elektrycznej. Mogą również stosować magazynowanie energii cieplnej, które jest tańsze niż magazynowanie energii elektrycznej. Sieci ciepłownicze współpracujące z sieciami elektrycznymi i gazowymi pozwalają również na lepszą optymalizację niż podejście oparte na pełnej elektryfikacji.

Ciepłownictwo oczywiście nie jest odpowiedzią na wszystko. Jednak elastyczność i wydajność mają kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnych, czystych i wydajnych zasobów energii oraz skutecznej integracji sektora.

Źródło: Euroheat&Power
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *