SZKOŁY W 10 WOJEWÓDZTWACH BARDZIEJ PRZYJAZNE DLA KLIMATU

Kolejne 14 obiektów oświatowych w całym kraju uzyskało wsparcie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał w pierwszym kwartale br. ponad 66,4 mln zł dotacji na termomodernizację szkół.

W 10 województwach, w ramach projektów zostaną przeprowadzone prace poprawiające efektywność energetyczną obiektów szkolnych. Zakres prac obejmować będzie ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i ciepłej wody użytkowej (lub podłączenie do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła), instalację/ przebudowę systemów chłodzących (w tym również z zastosowaniem OZE), wymianę systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji, montaż i zastosowanie systemów zarządzania energią, oraz zastosowanie automatyki pogodowej i technologii odnawialnych źródeł energii a także wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Ze środków MF EOG – w woj. małopolskim, śląskim, opolskim, lubelskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim – dofinansowane zostały następujące przedsięwzięcia:

– Miasto Piastów – Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie (dotacja: 3 508 771,01 zł dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie)

– Archidiecezja Poznańska – Poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie świadomości społecznej poprzez realizację kompleksowych działań termomodernizacyjnych i edukacyjnych w dwóch budynkach szkolnych w Poznaniu (dotacja: 4 655 234,95 zł dla Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Głogowskiej  w Poznaniu)

– Miasto Stołeczne Warszawa – Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1 oraz zakres 2 (2 dotacje razem: 12 558 381,67 zł dla: Szkoły Podstawowej nr 135 (Praga Południe), Szkoły Podstawowej nr 312 (Praga Południe), Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych (Praga Południe), Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku (Dzielnica Włochy), Szkoły Podstawowej nr 386 (Dzielnica Wola), Szkoły Podstawowej nr 231 (Białołęka), Szkoły Podstawowej nr 33 (Mokotów), Szkoły Podstawowej nr 23 (Ochota), Szkoły Podstawowej nr 397 (Praga Południe), Szkoły Podstawowej nr 380 (Targówek) i Szkoły Podstawowej nr 138 (Dzielnica Wawer).

– Gmina Miejska Żory – Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach (dotacja: 3 186 400,91 zł dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Żorach i Technikum nr 1 w Żorach)

– Gmina Gorzyce – Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce (dotacja: 5 041 725,45 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej 30, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 55 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śląskiej, przy ul. Ligonia 2)  

– Gmina Miasto Stargard – Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie (dotacja: 3 258 806,32 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie)

– Gmina Olesno – Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie (dotacja: 13 811 593 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie)

– Gmina Miasto Lubartów – Lubartów dla klimatu – termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego (dotacja: 3 380 688,47 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie)

– Powiat Starachowicki – Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Starachowicach (dotacja: 10 428 875 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach i Zespołu Szkół Zawodowych w Starachowicach)

– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie – Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie (dotacja: 2 389 431,03 zł dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie)

– Gmina Czarny Dunajec – Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec (dotacja: 3 117 717,85 zł dla Szkoły Podstawowej w Podczerwonem, Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi w Królowej w Pieniążkowicach – Filia w Dziale, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku i Szkoły Podstawowej Nr 2. im. Jana Pawła II. w Cichem)

– Miasto Bydgoszcz – Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy (dotacja: 4 136 569,07 zł dla VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy)

– Gmina Myślenice – Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem  odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice (dotacja: 4 264 035,66 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach, Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini, Szkoły Podstawowej w Porębie, Szkoły Podstawowej w Zasani)

Termomodernizacja placówek pozwoli na istotne obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, oraz redukcję zużycia energii pierwotnej. Poprawi się również lokalnie jakość powietrza (w placówkach źródła ciepła będą wymieniane na bardziej ekologiczne niż dotychczasowe). Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w konsekwencji będzie także sprzyjać zapewnieniu uczniom większego komfortu przebywania i nauki w obiektach. Równolegle placówki w perspektywie skorzystają finansowo na obniżeniu kosztów opłat za prąd elektryczny oraz ciepło.

Przekazane środki będą pochodzić z programu MF EOG – Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *