SZWECJA: KE PRZEDŁUŻA ZWOLNIENIA PODATKOWE W ODNIESIENIU DO BIOGAZU

Komisja Europejska uznała, że zwolnienia podatkowe dla biogazu wykorzystywanego do ogrzewania w Szwecji są zgodne z zasadami pomocy państwa.

Szwecja zwolniła z opodatkowania energii i CO₂ (i) biogaz wykorzystywany do wytwarzania ciepła (poprzedni program przedłużono w 2018 r.) oraz (ii) biogaz wykorzystywany jako paliwo silnikowe (poprzedni program przedłużono w 2015 r.). W decyzji Komisji zatwierdzono oba programów na kolejne 10-lat (2021-2030). Zwolnienie z podatku ma na celu zwiększenie wykorzystania biogazu i biopropanu oraz ograniczenie zużycia paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym ułatwieniu przejścia na zaawansowane biopaliwa.

Komisja oceniła środki na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa, w szczególności Wytycznych w sprawie pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska oraz energii na lata 2014–2020. Komisja uznała, że zwolnienia podatkowe są konieczne i właściwe dla stymulowania produkcji i konsumpcji krajowego i importowanego biogazu i biopropanu, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku. Ponadto programy przyczynią się do starań zarówno Szwecji, jak i całej UE w zakresie realizacji postanowień porozumienia paryskiego.

Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji, w rejestrze pomocy państwa pod numerami spraw SA.56125 (wytwarzanie ciepła) i SA.56908 (paliwo silnikowe).

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *