TAURON PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WYDZIELENIA AKTYWÓW WĘGLOWYCH

Tauron zamierza rozpocząć negocjacje dotyczące przejęcia udziałów Polskiego Funduszu Rozwoju w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON. Spółka ta zajmuje się eksploatacją bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Odkup udziałów PFR w spółce NJGT to element przygotowania Grupy TAURON do procesu wydzielenia aktywów węglowych.

Zamiar przejęcia pełnej kontroli właścicielskiej nad blokiem o mocy 910 MW podyktowany jest planowanymi zmianami strukturalnymi w polskiej energetyce zaprezentowanymi w tym roku przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Odkup od funduszy zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju udziałów w NJGT pozwoli na uporządkowanie portfela właścicielskiego Grupy, a co za tym idzie przygotowanie Grupy TAURON do procesu wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

Udział funduszy w kapitale zakładowym spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON wynosi ok. 14%. Udziały te posiada Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Środki pozyskane od Polskiego Funduszu Rozwoju w okresie największego wysiłku inwestycyjnego pozwoliły na bezpieczne domknięcie finansowania budowy nowych źródeł konwencjonalnych, zapewniających bezpieczeństwo energetyczne Polski – dodaje Zimnoch.

Oddany do użytku w połowie listopada 2020 r. blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Blok dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym, co znacznie poprawia ekonomikę jego funkcjonowania.

Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 proc.

Pracując z pełną mocą, blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 TWh energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla.

Aktualnie prowadzone są prace naprawcze w rejonie komory paleniskowej bloku. Prace te doprowadzą do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnią bezawaryjną pracę jednostki w dłuższej perspektywie czasowej. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne włączanie. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *