TBS PODŁĄCZA 80 MIESZKAŃ DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Szczecin dysponuje liczbą około 3666 lokali ogrzewanych paliwem stałym – węglem. W tym roku jednak podejmuję się likwidacji osiemdziesięciu źródeł smogu.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z.o.o. oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z.o.o zarządzają i gospodarują zasobami mieszkaniowymi Szczecina. W sumie dysponują liczbą 9606 lokali, z którym ponad połowa jego ogrzewana węglem.

Na ten moment ZBiLK nie planuje inwestycji podłączenia mieszkań stanowiących majątek miasta do sieci ciepłowniczej.

„Na uwagę zasługuje fakt, że większość mieszkań znajduje się we wspólnotach mieszkaniowych, stąd decyzje o takiej inwestycji nie leżą wyłącznie w gestii Gminy. Decyzja o podłączeniu danej nieruchomości do systemu ogrzewania miejskiego uwarunkowana jest także możliwościami technicznymi oraz istniejącym sposobem ogrzewania poszczególnych lokali. ZBiLK ściśle współpracuję z Szczecińską Energetyką Cieplną i następuje pełna wymiana informacji w celu bieżącego ustalania możliwości podłączenia konkretnej nieruchomości do ciepła systemowego” – odpowiada Ryszard Słoka, sekretarz miasta w odpowiedzi na interpelację radnego Przemysława Słowika.

Szczecińskie TBS w tym roku w imieniu miasta wymienia systemy ogrzewania mieszkań z piecowych (na paliwo stałe) na podłączanie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zmianę systemu ogrzewania z piecowego na lokalne gazowe. Łącznie ma to być 80 lokali. W takim tempie wymiana zajmie miastu czterdzieści lat.

Źródło: Głos Szczeciński
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *