TERMO-REMONT OBIEKTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Umowę w tej sprawie podpisali 12 sierpnia br. w Łodzi Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski  oraz Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski.

Projekt, który w całości będzie kosztował 14,1 mln zł, pozwoli poddać termomodernizacji blisko 3 tys. mpowierzchni użytkowej budynków uczelni i  równocześnie uzyskać cenne efekty ekologiczne – m.in. redukcję zużycia energii końcowej (o 2 015,96 GJ/rok) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych (o 141,59 ton równoważnika C02) w budynkach publicznych. 

Wyznaczone główne cele działania to: zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków poprzez ich głęboką przebudowę i modernizację energetyczną oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji i pyłów z pomocą nowych technologii grzewczych, a więc także poprawa stanu środowiska w skali lokalnej (w konsekwencji jakości życia ludzi i zwierząt) oraz klimatu. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną prace związane z m.in. osuszeniem i izolacją murów budynków, ociepleniem dachów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia (na energooszczędne). Modernizacji i remontom poddane będą węzły cieplne, przewidziano również wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej (z odzyskiem ciepła) i klimatyzacji.

Ponadto zaplanowano wytwarzanie czystej energii z OZE z pomocą zamontowanych paneli fotowoltaicznych, oraz funkcjonowanie systemu monitorowania i zarządzania energią. Projekt ma poprawić też bezpieczeństwo użytkowania budynków oraz podnieść poziom ich użyteczności (także dla osób niepełnosprawnych).

Głęboka modernizacja energetyczna i przebudowa budynków użyteczności publicznej wpłynie na poprawę jakości powietrza w Łodzi. Pozytywny wpływ na otoczenie zapewni także likwidacja parkingu przy jednym z budynków i organizacja zielonego placu zabaw z miejscem na ekologiczne uprawy dla dzieci. Przewidziane ciągi komunikacyjne zbudowane będą z nietoksycznych materiałów przepuszczalnych dla wody i powietrza, co pozwoli na utrzymanie w tym miejscu odpowiedniego poziomu wody w gruncie.

Działania termomodernizacyjne mają przynieść oszczędność zapotrzebowania na ciepło w budynkach  – do ok. 76 %.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *