TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CEDYNI

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni zostaną poddane termomodernizacji. 25 września umowa została podpisana przez wiceprezesa NFOŚiGW Pawła Mirowskiego oraz burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 18 244 379,08  zł, natomiast kwota dofinansowania z NFOŚiGW to 14 832 828,52 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkół. W przedsięwzięciu zaplanowano ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów; wymianę drzwi i okien. Przedsięwzięcie obejmuje także modernizację instalacji c.o., systemu grzewczego poprzez likwidację istniejącego źródła ciepła i montaż pomp ciepła, systemów wentylacji, instalacji oświetleniowej a także budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych.

– Jestem przekonany, że dzięki podpisanej dzisiaj umowie zmieni się komfort użytkowania budynków szkoły przez nauczycieli i uczniów, a także zmniejszy się zużycie energii, co z kolei przełoży się na mniejsze rachunki. Dzięki termomodernizacji poprawi się funkcjonalność  budynków. Nie możemy też zapomnieć, że projekt  wpłynie na poprawę jakości powietrza – podkreśla Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków.

Warto wskazać na efekt ekologiczny inwestycji. Dzięki przedsięwzięciu nastąpi zmniejszenie zużycia energii cieplnej o3 636,29 GJ/rok; zmniejszenie zużycia energii końcowej o 3 623,60 GJ/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 326,82  Mg CO2/rok;

Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu priorytetowego: 5.4 Budownictwo energooszczędne Część 4) Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych – projekt grantowy.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *