TERMOMODERNIZACJA NARODOWEGO INSTYTUTU KARDIOLOGII

Dzięki dotacji w wysokości ponad 13,7 mln złotych oraz pożyczce w wysokości ponad 1,5 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie możliwa termomodernizacja budynku głównego Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Całkowita kwota inwestycji to ponad 23 mln złotych.

Szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśla, że: obok poprawy komfortu leczenia i opieki nad pacjentami oraz wsparcia pracy personelu medycznego, projekt przyniesie wymierne rezultaty ekonomiczne i ekologiczne – przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w modernizowanych budynkach oraz istotną redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. A to de facto oznacza zmniejszenie ryzyka kolejnych zachorowań. Dlatego, w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, jako resort klimatu i środowiska chcemy aktywnie wspierać działania takie, jak olbrzymi projekt termomodernizacyjny Instytutu.

 – Celem termomodernizacji jest przede wszystkim uzyskanie efektu komfortu cieplnego, zwiększenie bezpieczeństwa cieplnego w budynkach oraz przejście szpitala na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pozyskane środki pozwolą nam na realizację kolejnego etapu projektu, co znacznie przybliży nas do osiągnięcia zakładanych celów – mówi prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

 – Narodowy Fundusz dąży nie tylko do utrzymania, ale wręcz zwiększenia tempa prośrodowiskowych działań termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Dlatego nie mamy żadnych wątpliwości, że wsparcie dla inwestycji o takim charakterze jest niezbędne, a rezultaty mierzone m.in. redukcją emisji dwutlenku węgla sięgającą rocznie prawie tysiąca ton – bardzo pożądane – uzupełnia wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Działania realizowane w ramach inwestycji obejmą:wykonanie nowego węzła cieplnego (około 5800 kW wraz z nowym przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej), montaż 10 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej, montaż nowego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i funkcją chłodzenia  w miejsce wentylacji grawitacyjnej, wymianę okien, i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnicznych, ocieplenie stropodachu (części o powierzchni 1316 m2), ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 8289 m2 oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej m.in. wymiany instalacji.

Oczekiwanym efektem ekologicznym jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 8 376,30 GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 o 995,90 ton/rok oraz ilości wytwarzanego ciepła ze źródeł odnawialnych o 77,00 GJ/rok. Z kolei zamierzony efekt rzeczowy to m.in. ponad 32 tys. m2 powierzchni budynków objętych termomodernizacją oraz montaż instalacji solarnej.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *