TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ I GNIEŹNIEŃSKIEJ

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w zabytkowych budynkach Archidiecezji Poznańskiej oraz Archidiecezji Gnieźnieńskiej zostaną dofinansowane przez NFOŚiGW środkami krajowymi. Udzielone dla obu inwestycji dotacje w wysokości ok 41,3 mln zł pomogą poprawić efektywność energetyczną 15 obiektów oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Przedsięwzięcie będzie miało na celu ocieplenie sześciu zabytkowych budynków położonych na terenie Poznania oraz w Otorowie. Zakres prac obejmie wymianę okien, docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropu, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o. i montaż kotłów gazowych w obiektach. Uruchomiony zostanie system zarządzania siecią energetyczną i grzewczą. Przewidziano także zamontowanie systemu wentylacji z technologią odzysku ciepła z powietrza, nowego oświetlenia oraz instalację paneli PV. Modernizacje pozwolą m.in. wytwarzać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w ilości 16,23 MWh/rok. Dofinansowanie NFOŚiGW dla projektu sięgnie blisko 22 mln zł (przy koszcie całkowitym termoremontu na poziomie blisko 24 mln zł).

Przedsięwzięcie pn. Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach należących do Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Przewidziane przez beneficjenta remonty termomodernizacyjne będą obejmować 9 archidiecezjalnych budynków (m.in. budynek seminarium przy ul. Seminaryjnej w Gnieźnie, dom rekolekcyjny dla pielgrzymów Rościnno, budynek klasztoru w Markowicach). Zaplanowano w nich m.in. modernizację układu c.o. i c.w.u. Ocieplone mają zostać ściany, podłogi, stropy i dachy obiektów, wymienione drzwi zewnętrzne oraz okna. Przewidziano montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych oraz liczników pomiarowych, wymianę źródeł światła oraz instalację systemu BMS.


Projekt pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie 116,45 MWh/rok. Ilość energii cieplnej pozyskanej ze źródeł odnawialnych sięgnie 2 263,25 GJ/rok. Dotacja NFOŚiGW finansująca zadanie wyniesie 19,4 mln zł (a koszt całkowity projektu 20,5 mln zł).

Realizacja obu przedsięwzięć będzie skutkować zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – o 23 184,24 GJ/rok. Równolegle zredukowana zostanie emisja CO2 do atmosfery – o 1649,57 ton/ rok.

Umowy przekazania dofinansowań z zasobu programu NFOŚiGW pn. Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie zostały podpisane w grudniu 2021 r. w Poznaniu i Gnieźnie przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz ekonoma Archidiecezji Poznańskiej ks. Waldemara Hanasa i diecezjalnego konserwatora Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. kan. Jarosława Bogacza. W uroczystości w Gnieźnie uczestniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *