TRZECI ROK WSPÓŁPRACY PGE EC I NARODOWEGO FORUM MUZYKI

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, do której należy KOGENERACJA, wrocławski wytwórca ciepła i energii elektrycznej, już trzeci raz nawiązała współpracę z Narodowym Forum Muzyki. Na mocy podpisanej umowy PGE Energia Ciepła przez kolejny rok z rzędu będzie Mecenasem Centrum Edukacyjnego NFM.

Zawarta umowa zapewnia wsparcie ze strony spółki dla wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Narodowe Forum Muzyki, a w szczególności przez Centrum Edukacyjne działające przy NFM.

– Współpraca z Narodowym Forum Muzyki to dla nas wielka przyjemność, tym większa, że dzięki niej rośnie nowe pokolenie pasjonatów muzyki. Jestem przekonany, że edukacja w NFM zaprocentuje zamiłowaniem do sztuki i rozwinięciem wrażliwości na piękno – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA.

Centrum Edukacyjne NFM powstało siedem lat temu z myślą o najmłodszych melomanach.  Organizowane są tutaj zajęcia dla dzieci od 0 do 15 lat, obejmujące różne formy aktywności artystycznej – muzykę, śpiew i taniec. Ma to inspirować najmłodszych do odkrywania własnego muzycznego potencjału.

– Bardzo cieszymy się z tego, że kolejny raz PGE Energia Ciepła i KOGENERACJA będą wspierać nasze twórcze działania – mówi Andrzej Kosendiak, dyrektor NFM. – Co roku w zajęciach Centrum Edukacyjnego uczestniczą setki dzieci wraz z opiekunami. Głęboko wierzę, że poprzez realizowane tutaj działania mamy możliwość otwierania młodych ludzi na piękno i ubogacania ich estetycznej wrażliwości.

Ze środków przekazanych przez półkę w minionym roku sfinansowano muzyczne warsztaty on line dla rodziców z dziećmi, tzw. „Muzyczną domówkę malucha” oraz  wyremontowano pomieszczenia Centrum Edukacyjnego, dzięki któremu sale zyskały nowy układ przestrzenny i kolorystykę. Zakupiono również nowe meble oraz pomoce dydaktyczne.

PGE Energia Ciepła poprzez zaangażowanie i wsparcie wydarzeń oraz inicjatyw lokalnych, realizuje ambicję bycia partnerem miast i regionów tam, gdzie prowadzi swoją działalność. Spółka objęła mecenatem instytucje kultury wysokiej już w dziewięciu miastach, w których posiada swoje aktywa ciepłownicze, chcąc propagować wśród lokalnych społeczności kulturę muzyczną na najwyższym poziomie. PGE Energia Ciepła jest mecenasem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Toruniu, Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonii Gorzowskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera natomiast Filharmonię Narodową w Warszawie.

Źródło: PGE EC

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *