UDZIAŁ OZE WYNIÓSŁ 19,7%

Zgodnie z opublikowanymi w grudniu danymi EUROSTATU, na poziomie UE udział końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych osiągnął 19,7% w 2019 roku.

Przy ponad połowie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, Szwecja (56,4%) miała zdecydowanie największy udział wśród państw członkowskich UE w 2019 r., wyprzedzając Finlandię (43,1%), Łotwę (41,0%), Danię (37,2%) i Austrię (33,6%). Na przeciwnym końcu skali najniższy udział odnawialnych źródeł energii odnotowano w Luksemburgu (7,0%), na Malcie (8,5%), w Niderlandach (8,8%) i Belgii (9,9%).

Jeśli chodzi o cele krajowe, czternaście państw członkowskich przekroczyło poziomy docelowe na rok 2020. Sześć państw członkowskich zbliża się do swoich poziomów docelowych: Węgry, Austria i Portugalia (o 0,4 punktu procentowego w stosunku do ich celów krajowych), Niemcy (o 0,6 punktu procentowego), Malta (o 1,5 punktu procentowego) i Hiszpania (o 1,6 punktu procentowego). Z kolei Francja (o 5,8 punktu procentowego od ich celów krajowych), Niderlandy (o 5,2 punktu procentowego), Irlandia i Luksemburg (w obu przypadkach o 4,0 punktu procentowego) są nadal dość odległe od swoich celów.

Źródło: EC
Fot. EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *