UE: NOWY CEL REDUKCJI EMISJI

18 marca Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne mapy drogowej dot. nowego celu redukcji emisji do 2030 roku, który obecnie wynosi 40 proc.

Inicjatywa dotyczy zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 roku z 40 proc. do 50 (lub nawet 55 proc.) w celu zapewnienia realizacji unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Komunikat, który powstanie na bazie niniejszych oraz kolejnych konsultacji publicznych określi ogólne ramy regulacyjne oraz środki polityczne, które będzie musiała wdrożyć KE.

Obecne konsultacje publiczne będą trwały do 15 kwietnia br. Na bazie przekazanych stanowisk powstanie projekt Komunikatu Komisji, który ponownie trafi do konsultacji w II kwartale br. Komisja planuje przyjęcie właściwego dokumentu w III kwartale br.

Działania w tym zakresie wynikają bezpośrednio z flagowej inicjatywy pod nazwa Green Deal i są uzupełnieniem planów Komisji w zakresie zapewnienia osiągnięcia naturalności klimatycznej przez UE do 2050 roku.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *